dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian  do zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju w terminie od 19 do 25 maja 2016 r. Składanie uwag i propozycji zmian w LSR odbywać się może drogą mailową oraz osobiście w biurze LGD na dołączonym formularzu - Karta Uwag.
Aktualizacja LSR jest konieczna z uwagi na potrzebę dostosowania zapisów LSR do wymogów Samorządu Województwa Małopolskiego w następujących obszarach:
 
1.      Wiedza i doświadczenie osób zaangażowanych w opracowanie i realizację LSR oraz standardy wiedzy i kompetencji określone dla LGD.
•   wyznaczenie zadań w zakresie współpracy i animacji lokalnej.
 
2.      Jakość procesu oceny i wyboru operacji
•   uzupełnienie procedury o możliwość złożenia odwołania przez wnioskodawcę
•   uzupełnienie kart oceny m.in. o uzasadnienie podjętej decyzji, wskazanie jakie wskaźniki produktu będzie realizować oceniana operacja, obowiązku uzasadniania decyzji, pola dotyczącego: imienia i nazwiska oraz podpisu osoby oceniającej,
 
3.      Poprawność metodologiczna kryteriów i zasady ustalania/zmiany kryteriów
•   uzupełnienie o kryteria dla operacji realizowanych przez jednostki sektora publicznego
•   doprecyzowanie poszczególnych kryteriów wyboru operacji.
 
4.      Poprawność metodologiczna określenia wskaźników realizacji LSR
•   zweryfikowanie wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania pod względem planowanych przedsięwzięć oraz celów.
 
5.      Budżet, wskaźniki, plan działania.

Formularz karty uwag
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies