dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD "Dolina Soły" - 30.07.2020

30 lipca 2020
Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD "Dolina Soły" - 30.07.2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian  do zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w terminie od 30.07.2020 do 06.08.2020 r. Składanie uwag i propozycji zmian w LSR odbywać się może drogą mailową oraz osobiście w biurze LGD na dołączonym formularzu - Karta Uwag


 

Zmiany w LSR wynikają z wejścia w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dzięki zmianie możliwa jest realizacja projektów współpracy do 10% środków przewidzianych w umowie ramowej na realizację LSR. (do tej pory w strategii wysokość środków na projekty współpracy wynosiła 2% środków na realizacje LSR. ) 

Zmiany polegają na dodaniu opisu nowego projektu współpracy (stworzenie infrastruktury związanej z turystyką i rekreacją np: MOR’y, Pumptracki), dodaniu nowych wskaźników związanych z tym projektem, aktualizacji budżetu oraz technicznej aktualizacji treści wynikającej z dodania dodatkowego wskaźnika rezultatu dla istniejących projektów oraz wcześniejszych zmian strategii w zakresie dodatkowych środków. 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z proponowanymi zmianami.

http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies