dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

 
 • Małopolska w rytmie eko - zostań ekoturystą i podróżuj w zgodzie z naturą...

  Odsłony: 1024
  W imieniu Pana Tomasza Urynowicza - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, zapraszamy Państwa do aktywnego włączenia się w kampanię promocyjno-informacyjną, realizowaną przez Województwo Małopolskie pn. „Małopolska w rytmie eko”, której założeniem jest popularyzowanie oferty turystyki zrównoważonej, produktów ekoturystycznych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie właściwych postaw wśród turystów. 
 • Posiedzenie Rady LGD 27.07.2021

  Odsłony: 1025
  W imieniu Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły" Pana Marka Idzika zapraszamy wszystkich Członków Rady na posiedzenie Rady LGD, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2021 r. o godzinie 15:00 w siedzibie biura LGD.

  Program posiedzenia
 • Zakończyliśmy nabory wniosków odbywające się w czerwcu i lipcu 2021 r.

  Odsłony: 1125
  Szanowni Państwo!

  Informujemy, iż w dniu 12.07.2021 r. zakończyliśmy kolejne nabory wniosków. Wpłynęła do nas następująca liczba wniosków na poszczególne nabory:
   
 • Festiwal Wieprzowiny (Konkurs na najlepsze danie z wieprzowiny) - 24.07.2021 w Wieprzu

  Odsłony: 2065
  Szanowni Państwo!

  W imieniu organizatora - Stowarzyszenie Pomocy Bezprobotnym i Ich Rodzinom "Nadzieja" serdecznie zapraszamy na festiwal WIEPRZOWINY, który odbędzie się w dniu 24 lipca 2021 r. w Wieprzu - ul. Beskidzka 270 (SALA WIDOWISKOWA I TERENY REKREACYJNE PRZY BOISKU LKS ORLIK).
 • Sylwia Mielczarek kandydatką LGD do Rady Działalności Pożytku Publicznego

  Odsłony: 1074
  „Zdając sobie sprawę, że Rada Działalności Pożytku Publicznego to grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu administracyjnego, w tym przypadku najwyższego szczebla, zdecydowałam się kandydować właśnie po to, aby nasz głos stał się bardziej słyszalny i widzialny. Reprezentując w RDPP blisko 300 organizacji pozarządowych, jakimi są Lokalne Grupy Działania w kraju, chcemy włączyć się aktywnie w proces współtworzenia aktów prawnych, które bezpośrednio mają wpływ na naszą działalność, czy programów rządowych, w których możemy być partnerem we wdrażaniu na poziomie lokalnym. Moim zdaniem potencjał organizacji pozarządowych w kraju jest nadal niedoceniany i nie wykorzystywany. W związku z tym chciałabym bym bardzo przyczynić się do zmiany tego stanu rzeczy.” - Sylwia Mielczarek
 • UWAGA - ZMIANA FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (4z) NA OPERACJE W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!

  Odsłony: 994
  W związku z wejściem w życie w dniu 29 czerwca 2021 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 60/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
   
  Informujemy, iż ww. formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami jest również dostępny na stronie internetowej ARiMR: 
  https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
 • W ramach projektu pn. "Kierunek Kariera Zawodowa" możliwe jest dofinansowanie specjalistycznych kursów

  Odsłony: 1057
  W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie informujemy o projekcie pn. „Kierunek Kariera Zawodowa”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 „Kształcenie zawodowe osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Operacja własna LGD 1/2021/OW - brak zgłoszeń

  24 czerwca 2021 Odsłony: 955

  W związku z umieszczeniem w dniu 24 maja 2021 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”  informacji  o zamiarze realizacji operacji własnej nr 1/2021/OW z zakresu: Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz Promowanie obszaru obje?tego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 23 czerwca 2021 roku, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

 • Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD "Dolina Soły" - 15.06.2021

  15 czerwca 2021 Odsłony: 1083

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian  do zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w terminie od 15.06.2021 do 23.06.2021 r. Składanie uwag i propozycji zmian w LSR odbywać się może drogą mailową oraz osobiście w biurze LGD na dołączonym formularzu - Karta Uwag


   
 • Kampania informacyjna nt. głównych efektów realizacji LSR

  Odsłony: 1074

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” zaprasza: przedstawicieli podmiotów publicznych, osoby fizycznie nie wykonujące działalności gospodarczej, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców z obszaru gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim i Wieprz na spotkanie nt. głównych efektów realizacji LSR w tym o: stopniu osiągniętych wskaźników, wynikach działań ewaluacyjnych, które odbędzie się w dniu 23.06.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” (Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim)

  Zgłoszenia pod nr tel. 33 843 60 28  Liczba miejsc ograniczona
   

   
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies