dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook
Aktualności

 
 • Konsultacje - zmiana LSR w zakresie wskaźnika produktu i rezultatu celu szczegółowego 2.2.1

  Odsłony: 999

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian do zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w terminie od 01.06.2018 do 12.06.2018 r. Składanie uwag i propozycji zmian w LSR odbywać się może drogą mailową oraz osobiście w biurze LGD na dołączonym formularzu - Karta uwag.

  Proponowane zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym i polegają na aktualizacji wskaźnika produktu i rezultatu dla celu szczegółowego 2.2.1 Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego. 

  Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem do pobrania poniżej

  Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z proponowanymi zmianami

  Karta uwag do LSR

 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 13 czerwiec 2018r.

  30 maja 2018 Odsłony: 853
  Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” serdecznie zaprasza
  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”, które odbędzie się 13 czerwca 2018r. (środa) o godzinie 15:45 (II termin – godzina 16.00) w Urzędzie Gminy w Brzeszczach,
  ul. Kościelna 4.

   
 • Ogłoszenie o naborze nr 5/2018 - Projekt grantowy

  28 maja 2018 Odsłony: 2224

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”,
   działająca na terenie gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim  i Wieprz

  informuje o możliwości składania 

  wniosków o powierzenie grantu na realizację zadań w ramach 
  projektu grantowego: Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego


  z zakresów ujętych w § 2 ust. 1 pkt: 5) zachowania dziedzictwa lokalnego oraz
  8) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.)


  Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji z możliwością uzyskania wyprzedzającego finansowania.

   

    Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

  od   11.06.2018 r.  do  25.06.2018 r.

 • Ogłoszenie o naborze nr 4/2018

  28 maja 2018 Odsłony: 1550
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" ogłasza nabór wniosków z zakresu ROZWOJU  OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ dla przedsięwzięcia: rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w ramach wskaźnika produktu: liczba nowopowstałych siłowni zewnętrznych. 
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub  rekreacyjnej, lub kulturalnej.
 • Ogłoszenie o naborze nr 3/2018

  28 maja 2018 Odsłony: 1637
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" ogłasza nabór wniosków z zakresu ROZWOJU  OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ dla przedsięwzięcia: rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w ramach wskaźnika produktu: liczba powstałych obiektów infrastruktury kultury.
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub  rekreacyjnej, lub kulturalnej.
 • Projekt współpracy KUCHNIA - Festiwal Smaku w Wadowicach

  Odsłony: 1044
  W ubiegłą sobotę odbył się pierwszy Festiwal Smaku zorganizowany w ramach projektu współpracy KUCHNIA Kulinarne Unikaty Chałup Nowością Inspiracją Atrakcją.
  Na Wadowickim Rynku swoje specjały lokalne zaprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z terenu LGD "Wadoviana", LGD "Podbabiogórze" , LGD "Żywiecki Raj" oraz przedstawiciele naszej Lokalnej Grupy Działania "Dolina Soły". Było kolorowo, pachnąco i smacznie. Potrawy przygotowane przez KGW cieszyły się dużym zainteresowaniem.
  Dolinę Soły reprezentowały Panie  z KGW z Bobrka, KGW z Brzezinki, KGW z Jawiszowic, KGW z Frydrychowic oraz Pani Ewa Wilczak z Babskiego Saloniku z Gorzowa.

  Kolejny Festiwal odbędzie się 17 czerwca w Kętach. Serdecznie zapraszamy!!

  ZDJĘCIA Z FESTIWALU  SMAKU W WADOWICACH
 • Spotkania informacyjne - GRANTY

  15 maja 2018 Odsłony: 1183
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i osoby fizyczne na spotkanie informacyjne w ramach planowanych do ogłoszenia naborów  wniosków z zakresu "Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego" w ramach PROW na lata 2014-2020.
   
  • Przedstawicieli Gmin: Brzeszcze, Chełmek i Oświęcim 22 maja 2018 r. godzina 10:00
  • Przedstawicieli Gmin: Wieprz i Kęty 24 maja 2018 r. godzina 10:00
   
  Spotkania odbędą się w siedzibie Biura LGD - Rajsko ul. Edukacyjna 9

  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do:
  18 maja 2018 r. – uczestników spotkania 22 maja 2018 r.
  22 maja 2018 r. – uczestników spotkania 24 maja 2018 r.
  Pod nr telefonu: 33 843 60 28 lub mailowo biuro@dolinasoly.eu

  Plakat 22.05.2018 r.

  Plakat 24.05.2018 r.
   
 • Projekt współpracy KUCHNIA - Kulinarne Unikaty Chałup Nowością Inspiracją Atrakcją

  Odsłony: 1161
  Zapraszamy serdecznie  na Festiwal Smaku, który odbędzie się  w ramach projektu KUCHNIA

  W dniu 19 maja 2018 roku w godzinach od 11:00-15:00  na Pl. Jana Pawła II w Wadowicach, 
  odbędzie się pierwszy festiwal smaku w ramach projektu współpracy „KUCHNIA” - Kulinarne Unikaty Chałup - Nowością Inspiracją Atrakcją". 

  Przedsięwzięcie pn. KUCHNIA zakłada współpracę międzyterytorialną 4 Lokalnych Grupa Działania z terenu małopolski,  tj. LGD Podbabiogórze (gminy powiatu suskiego), LGD "Wadoviana" (gmina Wadowice i gmina Andrychów), LGD "Dolina Soły" (gminy powiatu oświęcimskiego i wadowickiego) oraz LGD "Żywiecki Raj" (gminy powiatu żywieckiego).

 • Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 25 kwietnia 2018r.

  11 kwietnia 2018 Odsłony: 998
  Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”, które odbędzie się 25 kwietnia 2018r. (środa) o godzinie 15:45 (II termin – godzina 16.00) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajsku (świetlica w budynku hali sportowej).
   
  Podczas Walnego Zebrania zostanie przedstawione do zatwierdzenia przez Członków Stowarzyszenia sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe (dostępne do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia oraz w dniu Walnego Zebrania Członków) z działalności LGD w roku 2017.
  W związku z powyższym wyrażam nadzieję na wysoką frekwencję podczas Zebrania.Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 15 pkt. 1d Statutu Stowarzyszenia członek zwyczajny LGD jest obowiązany brać udział w Walnych Zebraniach Członków. Ponadto zgodnie z § 17 pkt. 3d dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność podczas Walnego Zebrania stanowi podstawę wykluczenia Członka ze Stowarzyszenia.
   
  Z poważaniem
   
  Agnieszka Molenda
  Prezes Zarządu Stowarzyszenia
   
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies