dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

 
 • Spotkanie w ramach Kampanii Informacyjnej - Chełmek

  10 wrzesnia 2018 Odsłony: 1481

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie z pracownikami LGD realizowane w ramach Kampanii Informacyjnej!  • Konferencja - Wpływ turystyki sakralnej i historycznej na liczbę turystów odwiedzajacych Małopolskę Zachodnią

  Odsłony: 1761
            
  ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"..Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi", ,,Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozowoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".
   
  W dniu 13 września 2018 odbyła się Konferencja "Wpływ turystyki sakralnej i historycznejna liczbę turystów odwiedzajacych Małopolskę" , która była ostatnim wydarzeniem realizowanego projektu pn. "Wykorzystanie zasobów lokalnych szansą na rozwój Małopolski Zachodniej" finansowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 realizowanego wspólnie z LGD „Wadoviana"” i LGD „Dolina Karpia” . Prelengenci podczas konferencji prowdzili następujące wykłady :
  - Obiekty sakralne Ziemi Oświęcimskiej - ks.dr Stanisław Cader
  - Historia Miasta Kęty jako jednego z najstarszych miast Małopolski z ukierunkowaniem na  
    obiekty sakralne Gminy Kęty dr Marta Tylza - Janosz (Dyrektor Muzeum im. Aleksandra 
    Kłosińskiego w Kętach

  - Obiekty sakralnej architektury drewnianej obszaru LGD „Dolina Soły” Maria Jabłońska -
    Małopolska Organizacja Turystyczna z Krakowa (Małopolski Szlak Architektury 
    Drewnianej)

  - Miejsca Pamięci znajdujące się na obszarze LGD „Dolina Soły” Dagmar Kopijasz
    przedstawiciel Rady i Fundator Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz – Birkenau
 • Wizyta studyjna na obszarze LGD Dolina Soły - relacja

  Odsłony: 1921
       
  ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"..Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
  na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi", ,,Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozowoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".


  W dniu 12 września 2018 roku odbyła się wizyta studyjna Turystyka sakralna i historyczna obszaru LGD Dolina Soły zrealizowana w ramach projektu: "Wykorzystanie zasobów lokalnych szansą na rozwój Małopolski Zachodniej" finansowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020. 
 • Cykl szkoleń tematycznych zakończony!

  Odsłony: 1665
  W dniach 03-07 września 2018 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” zorganizowała cykl szkoleń tematycznych w ramach realizacji Planu komunikacji na rok 2018. Szkolenia odbyły się w każdej z 5 gmin członkowskich obszaru LGD „Dolina Soły”.
   
 • Zaproszenie ma Warsztaty Partycypacyjne

  Zaproszenie na Warsztaty Partycypacyjne
  Odsłony: 1736
  Serdecznie zapraszamy na Warsztaty Partycypacyjne, czyli wsparcie beneficjentów w procesie pozyskiwania środków z budżetu LSR. Spotkanie będzie realizowane podczas Konferencji z okazji 10-lecia istnienia Stowarzyszenia LGD Dolina Soły w dniu 20 września 2018 roku w Hotelu Relax w Kętach. Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie obecnosci do dnia 17 września pod numerem tel. 33 843 60 28 lub mailem biuro@dolinasoly.eu
 • Projekt KUCHNIA- zapraszamy na Festiwal Smaku do Żywca !!

  Odsłony: 1703
  Zapraszamy serdecznie  na Festiwal Smaku, który odbędzie się  w ramach projektu KUCHNIA

  W dniu 16 września 2018 roku od godziny 9:30 w Żywcu  w Amfiteatrze "Pod Grojcem" 
  odbędzie się czwarty, a zarazem ostatni festiwal smaku w ramach projektu współpracy „KUCHNIA” - Kulinarne Unikaty Chałup - Nowością Inspiracją Atrakcją". 

  Przedsięwzięcie pn. KUCHNIA zakłada współpracę międzyterytorialną 4 Lokalnych Grupa Działania z terenu małopolski,  tj. LGD Podbabiogórze (gminy powiatu suskiego), LGD "Wadoviana" (gmina Wadowice i gmina Andrychów), LGD "Dolina Soły" (gminy powiatu oświęcimskiego i wadowickiego) oraz LGD "Żywiecki Raj" (gminy powiatu żywieckiego).

 • Wizyta studyjna po obszarze LGD "Dolina Karpia"

  Odsłony: 2115
       
  ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"..Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi", ,,Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozowoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

  Przedstawiamy Państwu krótką fotorelacje z wczorajszej wizyty studyjnej po obszarze LGD "Dolina Karpia" realizowaną w ramach projektu: "Wykorzystanie zasobów lokalnych szansą na rozwój Małopolski Zachodniej" finansowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020. Mieszkańcy obszaru trzech współpracujących ze sobą lokalnych grup działania Stowarzyszenie LGD "Dolina Soły", Stowarzyszenie LGD "Wadoviana" oraz Stowarzyszenie LGD "Dolina Karpia" odwiedzili między innymi takie miejsca jak: wędzarnia karpia, Galeria Sztuki Bałysówka Mira Sabatowicz, cukiernia „Urbańscy” w Zatorze czy Agroturystyka na Rozstajach. Ostatnim punktem programu była wizyta w restauracji Molo w Osieku i pokaz przygotowania potrawy z wykorzystaniem produktów lokalnych Doliny Karpia, który poprowadziła Pani Ewa Wachowicz oraz Pan Marcin Polus. 

 • Za nami pierwsza wizyta studyjna oraz konferencja w ramach projektu:"Wykorzystanie zasobów lokalnych szansą na rozwój Małopolski Zachodniej" finansowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

  Odsłony: 2613

           
  ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"..Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi", ,,Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozowoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

  W dniach 29 i 30 sierpnia Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" i Lokalna Grupa Działania „Dolina Karpia” gościła wraz z mieszkańcami obszaru na terenie LGD Wadoviana.
  Podczas konferencji, która odbyła się pierwszego dnia wysłuchaliśmy prelekcji na temat produkcji i sprzedaży żywności przetworzonej .Zaproszeni goście z pasją opowiadali o prowadzonych działalnościach gospodarczych w sektorze przetwórstwa żywności z terenu LGD „Wadoviana”.
   
 • Zapraszamy na Festiwal Smaku 9 września 2018r. do Budzowa! !

  Odsłony: 1597
  Zapraszamy serdecznie  na Festiwal Smaku, który odbędzie się  w ramach projektu KUCHNIA

  W dniu 9 września 2018 roku w godzinach od 11:00-19:00  na Boisku LKS w Budzowie
  odbędzie się trzeci festiwal smaku w ramach projektu współpracy „KUCHNIA” - Kulinarne Unikaty Chałup - Nowością Inspiracją Atrakcją". 

  Przedsięwzięcie pn. KUCHNIA zakłada współpracę międzyterytorialną 4 Lokalnych Grupa Działania z terenu małopolski,  tj. LGD Podbabiogórze (gminy powiatu suskiego), LGD "Wadoviana" (gmina Wadowice i gmina Andrychów), LGD "Dolina Soły" (gminy powiatu oświęcimskiego i wadowickiego) oraz LGD "Żywiecki Raj" (gminy powiatu żywieckiego).

 • Zapraszamy na szkolenia tematyczne (informacyjno-aktywizacyjne) nt. możliwości pozyskania dofinansowania

  24 sierpnia 2018 Odsłony: 2157
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” zaprasza mieszkańców gmin:
  Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim i Wieprz na SZKOLENIA TEMATYCZNE INFORMACYJNO-AKTYWIZACYJNE NA TEMAT MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOFINANSOWANIA w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
   
  • 3 września 2018 r. Urząd Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12
  • 4 września 2018 r. Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a
  • 5 września 2018 r.Urząd Gminy w Brzeszczach, ul. K
  • 6 września 2018r. MOKSiR Chełmek, ul. Plac Kilińskiego 3
  • 7 września 2018 r. (piątek), godz. 14.00 – Centrum Biblioteczno-Informatyczne w Wieprzu, ul. Centralna 19
  UWAGA!
  Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu szkoleniowym pod nr tel. 33 843 60 28 lub e-mail: biuro@dolinasoly.eu
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies