dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

 
 • 6 sierpnia biuro LGD będzie nieczynne

  5 sierpnia 2018 Odsłony: 1397

  Szanowni Państwo! 

  informujemy, iż w dniu 6 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) Biuro Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły" będzie nieczynne.

  Wszystkich, którzy chcieli nas odwiedzić w tym dniu informujemy, iż Biuro LGD będzie do Państwa dyspozycji dodatkowo 11.08.2018 r. (sobota) w godz. od 8:00 do 14:00.

  Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

  W sprawach pilnych prosimy o kontakt na numer 500 022 804.

 • Wyniki naboru 4/2018

  3 sierpnia 2018 Odsłony: 1480

  W dniu 30 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”, w trakcie którego dokonano oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w naborze 4/2018

  W ramach naboru nr 3/2018 z zakresu ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ dla przedsięwzięcia: rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w ramach wskaźnika produktu: liczba nowopowstałych siłowni zewnętrznych wpłynęły dwa wnioski na łączną kwotę - 115 997,00 zł , niemniej w przypadku operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych w budżecie LSR dotyczącym wsparcia realizacji operacji w ramach LSR uwzględnia się także kwoty środków własnych beneficjentów stanowiące wymagany krajowy wkład środków publicznych. Zatem w przypadku operacji nr 1/4/2018 kwotą obciążającą budżet LSR ( wysokość środków dostępnych w naborze 4/2018) jest kwota 103 522,52.

  Wysokość środków w naborze wynosiła 133 710,00 zł

  Podczas posiedzenia Rada uznała złożone operacje za zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodne z LSR.

  Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 4/2018

  Na posiedzeniu Rada wybrała operacje do dofinansowania. Poniżej lista.

  Lista operacji wybranych i niewybranych do finasowania w ramach naboru nr 4/2018.

 • Zaproszenie na konferencje

  Odsłony: 1534
          
  ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"..Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi", ,,Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozowoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".


  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” wraz z partnerami: Lokalną Grupą Działania „Wadoviana” oraz Lokalną Grupą Działania „Dolina Karpia” zaprasza do udziału w konferencji organizowanej w ramach projektu: "Wykorzystanie zasobów lokalnych szansą na rozwój Małopolski Zachodniej" finansowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020. Głównym tematem konferencji będzie produkcja i sprzedaż żywności przetworzonej – aspekty prawne, wymagania weterynaryjne, sanitarne oraz obowiązki prawa podatkowego.
 • Wyniki naboru 5/2018 projekty grantowe

  25 lipca 2018 Odsłony: 1411

  W ramach naboru nr 5/2018 o powierzenie grantu na realizację zadań w ramach projektu grantowego: Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wpłynęło 10 wniosków na łączną kwotę 319 029,00 zł. Wysokość środków w naborze wynosiła 270 000,00 zł.

  Podczas posiedzenia w dniu 05.07.2018 Rada uznała 7 operacji za zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodne z LSR, oraz wybrała 7 wniosków do dofinansowania.

  Oto lista grantobiorców: http://dolinasoly.eu///pliki_usr/lista_grantobiorcow_.pdf 

  W wyznaczonym czasie nie wpłynęły protesty w sprawie oceny i wyboru grantów.

 • Operacja własna LGD - brak zgłoszeń podmiotów uprawnionych do wsparcia

  25 lipca 2018 Odsłony: 1455

  W związku z umieszczeniem w dniu 22 czerwca 2018 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”  informacji  nr OW/1/2018 o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia: ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 23 lipca 2018 roku, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

 • Posiedzenie Rady LGD 30.07.2018.

  23 lipca 2018 Odsłony: 1405
  W imieniu Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły" Pana Marka Idzika zapraszamy wszystkich Członków Rady na posiedzenie Rady LGD, które odbędzie się w dniu 30 lipca 2018r. o godzinie 15:00.
   
  PROGRAM posiedzenia
 • Szanowni Państwo!

  Odsłony: 1477

  Gmina Ciężkowice w partnerstwie z LGD Dunajec-Biała realizuje projekt w ramach KSOW i poszukuje chętne osoby do promocji żywności wysokiej jakości  Udział w projekcie jak i w konferencji , która odbędzie się 21-22 lipca 2018 jest bezpłatny. Pozostały jeszcze wolne miejsca dla zainteresowanych udziałem w projekcie.

  Organizatorzy aktualnie prowadzą nabór producentów produktów regionalnych, tradycyjnych, lokalnych – produkujących żywność wysokiej jakości, którzy chcieli by wziąć udział w ww. projekcie, a tym samym w promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W imieniu Gminy Ciężkowice oraz LGD Dunajec-Biała zapraszamy do udziału osoby z terenu LGD Dolina Soły .
  Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem LGD Dunajec Biała tel 14 665 37 37, 600 130 106 www.dunajecbiala.pl biuro@dunajecbiala.pl
 • Przedsiębiorco !!!

  Odsłony: 1509
  Małopolska Agencja Rozowoju Regionalnego od marca 2018 r. rozpoczęła realizację projektu Lider CSR – zarządzanie wiekiem. Głównym celem projektu jest opracowanie lub aktualizacja strategii zarządzania wiekiem dla przedsiębiorców, poprzez doradztwo w zakresie wdrożenia zaleceń zawartych w strategii oraz poprawę ergonomii miejsca pracy .
  Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu subregionu Małopolska Zachodnia oraz ich pracowników (w szczególności powyżej 50 r.ż.). Warunkiem zgłoszenia się do Projektu jest posiadanie siedziby, filii, delegatury lub jednostki organizacyjnej na terenie subregionu Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki). Szcegóły projektu znajdą Państwo pod adresem http://www.marr.pl/csr/csr-mz/
 • Wyniki naboru 3/2018

  20 lipca 2018 Odsłony: 1393

  W dniu 5 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”, w trakcie którego dokonano oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w naborze 3/2018

  W ramach naboru nr 3/2018 z zakresu ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ dla przedsięwzięcia: rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w ramach wskaźnika produktu: liczba powstałych obiektów infrastruktury kultury - wpłynął jeden wniosek na kwotę - 162 393,00 zł.

  Wysokość środków w naborze wynosiła 255 925,00 

  Podczas posiedzenia Rada uznała złożoną operacje za zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodne z LSR.

  Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2018

  Na posiedzeniu Rada wybrała złożoną operacje do dofinansowania. Poniżej lista.

  Lista operacji wybranych i niewybranych do finasowania w ramach naboru nr 3/2018.


   
 • Posiedzenie Rady LGD "Dolina Soły" 5 lipca 2018

  28 czerwca 2018 Odsłony: 1375
  W imieniu Przedwodniczącego Rady LGD "Dolina Soły" Pana Marka Idzika mamy zaszczyt zaprosić na kolejne posiedzenie Rady, które odbędzie się 5 lipca 2018 r. (czwartek) o godzinie 15.00 w biurze LGD.

  Porządek obrad do pobrania.
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies