dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

 
 • Wielkanoc !

  Odsłony: 1895
 • Zapraszamy na spotkanie w ramach kampanii informacyjnej!

  5 marca 2018 Odsłony: 1527
  W związku z ogłoszonymi naborami wniosków z zakresu "Zachowanie dziedzictwa lokalnego" dla przedsięwzięcia: Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego w ramach wskaźnika produktu: modernizacja obiektu dziedzictwa lokalnego oraz "Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej dla przedsięwzięcia: rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w ramach wskaźnika produktu: liczba powstałych obiektów infrastruktury kultury, zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 12.03.2018r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia.
  Spotkanie realizowane jest w ramach Kampanii informacyjnej nt. możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach Planu Komunikacji.
  Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszone są o zgłoszenie telefoniczne do dnia 8 marca 2018r.
 • Ogłoszenie o naborze nr 2/2018

  28 lutego 2018 Odsłony: 2240
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" ogłasza nabór wniosków z zakresu ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO dla przedsięwzięcia: Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego w ramach wskaźnika produktu: modernizacja obiektu dziedzictwa lokalnego.
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu zachowanie dziedzictwa lokalnego.
   
 • Ogłoszenie o naborze nr 1/2018

  28 lutego 2018 Odsłony: 2876
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" ogłasza nabór wniosków z zakresu ROZWOJU  OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ dla przedsięwzięcia: rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w ramach wskaźnika produktu: liczba powstałych obiektów infrastruktury kultury.
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub  rekreacyjnej, lub kulturalnej.
 • Posiedzenie Rady LGD 1 marca 2018r.

  21 lutego 2018 Odsłony: 1768
  W imieniu Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły" Pana Marka Idzika zapraszamy wszystkich Członków Rady na posiedzenie Rady LGD, które odbędzie się w dniu 1 marca 2018r. o godzinie 15:00.

  Program posiedzenia
 • Ważna zmiana w zasadach konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców!

  Odsłony: 1701

  Szanowni Państwo w dniu 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311). Powyższy akt prawny zmienia między innymi ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zwiększono próg wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a ww. ustawy i przepisach wykonawczych, z kwoty 20 000 zł do 30 000 euro. Niniejsze przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 21 lutego 2018 r. Więcej informacji znajduję się w poniższym linku:
  http://www.prow.malopolska.pl/download/prow/o-programie/pobierz-poradniki-i-publikacje/2018/02/Zmienione_zasady_w_zakresie_trybu_konkurencyjnego-09.02.2018.pdf

 • Wyniki naboru 15/2017 projekty grantowe

  29 stycznia 2018 Odsłony: 1763
  W ramach naboru nr 15/2017 o powierzenie grantu na realizację zadań w ramach projektu grantowego: Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD poprzez realizację operacji o charakterze sportowym, edukacyjnym i kulturalnym w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wpłynęło 19 wniosków na łączną kwotę 499 735,00 zł. Wysokość środków w naborze wynosiła 270 000,00 zł.
  Podczas posiedzenia w dniu 03.01.2018 Rada uznała 19 operacji za zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodne z LSR, oraz wybrała 9 wniosków do dofinansowania.
  Lista http://dolinasoly.eu/pliki_usr/lista_grantobiorow_.pdf
   
  W wyniku procedury odwoławczej, Rada na posiedzeniu w dniu 26.01.2017 ustaliła Ostateczną Listę Grantobiorców i wybrała do dofinansowania 10 wniosków. Poniżej lista.

  Ostateczna Lista Grantobiorców wybranych i niewybranych do finasowania w ramach naboru nr 15/2017.
   
   
 • Konsultacje - zmiana LSR

  Odsłony: 1631

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian do zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w terminie od 24.01.2018 do 30.01.2018 r. Składanie uwag i propozycji zmian w LSR odbywać się może drogą mailową oraz osobiście w biurze LGD na dołączonym formularzu - Karta uwag.

   

  Proponowane zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym i polegają na aktualizacji załącznika nr 3. „Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu”. 

  Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem do pobrania poniżej
   

  Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z proponowanymi zmianami

  Karta uwag do LSR

http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies