dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook
Aktualności

 
 • Podsumowanie spotkań informacyjnych

  Odsłony: 1366
  W dniach 22, 23, 24 i 28 czerwca 2016 r. na terenie gmin członkowskich LGD odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkania w szczególności były skierowane do osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy tzw. osób z grup defaworyzowanych.
 • Informacja - godziny pracy biura

  Odsłony: 1151
  Informujemy, że w dniu 28.06.2016. biuro LGD "Dolina Soły" będzie czynne do godziny 14:30.

  Jednocześnie przypominamy o spotkaniu  informacyjnym nt. możliwości pozyskania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Brzeszcze w dniu 28.06.2016 w godzinach 15:00 - 17:00.

  Za utrudnienia przepraszamy.
 • DOTACJE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach PROW 2014-2020

  Odsłony: 1658
  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na założenie działalności gospodarczej oraz rozwój istniejącego przedsiębiorstwa do zapoznania się z ogólnymi wytycznymi, które należy spełnić aby móc skorzystać z dotacji.
  Broszurka Informacyjna

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 do pobrania


  Jednocześnie przypominamy, że szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD "Dolina Soły".
   
 • Zapraszamy na spotkania informacyjne nt. możliwości pozyskania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020

  Odsłony: 1138
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” zaprasza mieszkańców gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim i Wieprz na spotkanie informacyjne nt. możliwości pozyskania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020.
  W szczególności zapraszamy osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy (należące do grup defaworyzowanych):
  - osoby o niskich kwalifikacjach,
  - bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz osoby poszukujące pracy,
  - osoby młode do 35 roku życia,
  - kobiety,
  - osoby w wieku 50+

  Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” uwzględnia pomoc między innymi dla osób z ww. grup defaworyzowanych w ramach podjęcia działalności gospodarczej oraz rozwoju istniejących przedsiębiorstw.

  Spotkania informacyjne odbędą się:
  • w dniu 22 czerwca 2016 r. (środa) w budynku Urzędu Gminy w Kętach w „sali narad” w godzinach 10.00 – 12.00.
  • w dniu 22 czerwca 2016 r. (środa) w budynku Urzędu Gminy Wieprz w godzinach 13.00 – 15.00.
  • w dniu 23 czerwca 2016 r. (czwartek) w budynku Urzędu Gminy Oświęcim w „sali sesyjnej” w godzinach 10.00 – 12.00.
  • w dniu 24 czerwca 2016 r. (piątek) w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku w godzinach 10.00 – 12.00.
  • w dniu 28 czerwca 2016 r. (wtorek) w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach w pok. nr 222 w godzinach 15.00 – 17.00.

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dotacji na spotkanie z pracownikami LGD „Dolina Soły”, którzy udzielą wszystkich niezbędnych informacji. Kontakt ze Stowarzyszeniem: tel. 33 8436028, e-mail: biuro@dolinasoly.eu
 • Walne Zebranie 08.06.2016. - relacja

  Odsłony: 1292
  W dniu 8 czerwca 2016. w Wieprzu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły".
  W trakcie zebrania podjęto uchwałę dotyczącą zmian w Statucie Stowarzyszenia, w Regulaminie Zarządu oraz Rady LGD. Podjęto  również pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w LSR w związku z dostosowaniem dokumentu do wytycznych Urzędu Marszałkowskiego.Pracownicy biura przedstawili kalendarium wydarzeń od początku roku 2016, a Pani Prezes Agnieszka Molenda sprawozdanie merytorycznie za 2015 rok.
  Zapraszamy do galerii
 • Święto Gminy Wieprz

  Odsłony: 1440

  W dniu 4 czerwca 2016 roku Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" wystawiła swoje stoisko informacyjne podczas święta tej gminy. Odwiedzający stoisko mieszkańcy Wieprza oraz okolic mogli uzyskać informacje na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Organizatorom sprzyjała piękna, słoneczna pogoda, a mieszkańcy gminy mogli podziwiać występy wokalne i taneczne dzieci i młodzieży oraz zaproszonych gości z Węgier.
  Za zaproszenie dziękujemy organizatorom : Wójt Gminy Wieprz - Pani Małgorzata Chrapek, Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom "Nadzieja", Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Wieprzu.

  Zapraszamy do galerii
 • 8 czerwiec 2016 roku - Walne Zebranie Członków LGD Dolina Soły

  8 czerwiec 2016 roku - Walne Zebranie Członków LGD Dolina Soły
  Odsłony: 1330

  Serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się
  8 czerwca 2016 roku (środa) o godz. 16:45 (II termin- godz.17:00) w Centrum Biblioteczno – Informatycznym w Wieprzu (Wieprz 219).

 • Lokalna Grupa Działania ?Dolina Soły? wraz z ?Babskim Salonikiem? na Dniach Chełmka

  Odsłony: 1237

  W dniu 22 maja 2016 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” wraz z ”Babskim Salonikiem” z Gorzowa brało udział w obchodach Dni Chełmka. Dla licznie zgromadzonych uczestników Święta przygotowano wiele atrakcji m.in.: zabawy i animacje, gminne zawody wędkarskie, turnieje piłki nożnej i tenisa, prezentacje dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z terenu gminy, występy zespołów śpiewaczych oraz biesiadę muzyczno-satyryczną.

 • Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

  Odsłony: 1394
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian  do zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju w terminie od 19 do 25 maja 2016 r. Składanie uwag i propozycji zmian w LSR odbywać się może drogą mailową oraz osobiście w biurze LGD na dołączonym formularzu - Karta Uwag.
 • Uroczyste wręczenie umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR dla LGD "Dolina Soły"

  Odsłony: 1484  W dniu 17 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego nastąpiło uroczyste wręczenie umów na realizacje strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla części małopolskich lokalnych grup działania.

http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies