dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

 
 • Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD - 27 czerwca 2011

  Odsłony: 1262
  W imieniu Przewodniczącej Rady LGD p. Małgorzaty Buckiej oraz Zarządu Stowarzyszenia LGD serdecznie zapraszamy na posiedzenie Rady LGD, podczas którego zostaną poddane ocenie wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naboru dotyczącego działania "Odnowa i rozwój wsi".
  Posiedzenie Rady odbędzie się 27 czerwca 2011 roku (poniedziałek) o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej biura LGD "Dolina Soły" (ul. Edukacyjna 9, Rajsko).
 • Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD - 28 czerwca 2011

  Odsłony: 1212
  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 28.06.2011r. (wtorek)  o godz. 16:00 w świetlicy budynku sali gimnastycznej przy Gminnym Gimnazjum nr 1 w Rajsku (ul. Edukacyjna).
  Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się programem zebrania
  oraz sprawozdaniem finansowym za rok 2010.
 • Zakończył się II nabór wniosków w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

  Odsłony: 1137
  Informujemy, że w dniu wczorajszym, tj. 15 czerwca 2011 roku, zakończył się II nabór wniosków o przyznanie pomocy ze środków Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".
  W zakończonym naborze wpłynęło 5 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 1.564.479,00 zł. 
 • Upływa termin składania prac w konkursie fotograficznym

  Upływa termin składania pracw konkursie fotograficznym
  Odsłony: 1242
  Przypominamy o trwającym konkursie fotograficznym "Dolina Soły w obiektywie mieszkańców".
  W najbliższy piątek - 17 czerwca 2011r. - upływa termin składania prac konkursowych.

  Dla osób biorących udział w konkursie przewidziano cenne nagrody.

  Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.
  Regulamin konkursu
 • Ostateczne listy rankingowe

  Odsłony: 1354
  Informujemy, że w Rada LGD "Dolina Soły" podczas posiedzenia w dniu 9 czerwca 2011 roku rozpatrzyła odwołanie od oceny wniosku nr 1/IIITr/2011.
  Beneficjenci działań "Małe projekty" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" nie złożyli odwołań od oceny Rady.

  Poniżej zamieszczamy ostateczne listy rankingowe:

  Małe projekty - ostateczna lista rankingowa naboru IIIMP/2011

  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - ostateczna lista rankingowa naboru IIIR/2011

  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - ostateczna lista rankingowa naboru IIITr/2011

 • Nabór wniosków w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" ogłoszony!

  Odsłony: 1164
  Informujemy, że w dniach od 1 do 15 czerwca 2011 r. trwać będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Oś 4 LEADER PROW 2007 - 2013.
  Prowadzony nabór dotyczyć będzie działania "Odnowa i rozwój wsi".
  Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina Soły" (Rajsko, ul. Edukacyjna 9), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

  Formularze wniosków oraz załączników można pobrać w siedzibie LGD oraz ze stron internetowych: LGD "Dolina Soły" www.dolinasoly.eu , Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

  Środki finansowe zagwarantowane do rozdysponowania w tym naborze wynoszą 1.632.613,00 zł.

  Ogłoszenie o naborze do pobrania
 • Posiedzenie odwoławcze Rady LGD

  Odsłony: 871
  Informujemy, że 9 czerwca 2011r. (czwartek) o godzinie 16:30 odbędzie się odwoławcze posiedzenie Rady LGD, podczas którego rozpatrywane będzie odwołanie Wnioskodawcy od wyników oceny wniosku nr 1/IIITr/2011 złożonego w naborze IIITr.
  Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjne biura LGD "Dolina Soły" (Rajsko, ul. Edukacyjna 9).

  Program posiedzenia:

  16:30 Rozpoczęcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. Przedstawienie porządku obrad i poddanie go pod głosowanie. Wybór komisji skrutacyjnej.

  16:40 Ocena wniosku nr 1/IIITr/2011

  16:50 Ogłoszenie wyników oceny. Przyjęcie uchwały.

  17:00 Omówienie spraw organizacyjnych związanych z działalnością i funkcjonowaniem Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Dolina Soły".

  17:30 Zamknięcie posiedzenia.


  Ze względu na ważne sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem Rady, które poruszane będą podczas posiedzenia, prosimy wszystkich Członków Rady o obecność na posiedzeniu.

  Przypominamy, iż zgodnie z §4 art. 4 Regulaminu Rady Członkowie Rady zobowiązani są o poinformowaniu Przewodniczącej Rady o niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady oraz pisemnym usprawiedliwieniu swojej nieobecności.
 • Posiedzenie Komisji Lokalnego Funduszu Grantowego

  Posiedzienie Komisji Lokalnego Funduszu Grantowego
  Odsłony: 1218
  Informujemy, że w dniu 9 czerwca 2011r. (czwartek) o godzinie 17:30 w sali konferencyjnej biura LGD "Dolina Soły" (Rajsko, ul. Edukacyjna 9) odbędzie się posiedzenie Komisji Lokalnego Funduszu Grantowego.
  Podczas posiedzenie ocenie zostanie poddany wniosek złożony w naborze III/2011.
  O szczegółach posiedzenia Członkowie Komisji zostaną poinformowani mailowo.
  W razie pytań prosimy o kontakt z p. Magdaleną Jasek-Woś 33/843 60 28.
 • Wielkie gotowanie rozpoczęte

  Odsłony: 1741
  Z przyjemnością informujemy, że w Dolinie Soły rozpoczęło się wielki gotowanie!
  W związku z przygotowaniami do wydania książki prezentującej tradycyjne i charakterystyczne dla naszego obszaru potrawy, w minionych dniach odbyły się pierwsze warsztaty kulinarne, podczas których Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich przygotowywały pyszne i niejednokrotnie zaskakujące potrawy. 
 • Wstępne listy rankingowe

  Wstepne listy rankingowe
  Odsłony: 1606
  Poniżej zamieszczamy wstępne listy rankingowe projektów złożonych w ramach naborów wniosków przeprowadzonych przez LGD w kwietniu i maju 2011r., ustalone podczas posiedzenia Rady LGD w dn. 21 maja 2011r.

  Małe projekty - wstępna lista rankingowa

  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - wstępna lista rankingowa

  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - wstępna lista rankingowa


  Przypominamy, iż każdemu z wnioskodawców w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do wyników oceny przysługuje prawo do odwołania się do decyzji Rady LGD najpóźniej do 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma (decyduje data wpływu pisma z odwołaniem do biura LGD „Dolina Soły” -
  ul. Edukacyjna 9, Rajsko, 32-600 Oświęcim).
  W związku z powyższym ostateczna lista projektów wybranych i nie wybranych do dofinansowania zostanie ustalona przez Radę Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies