dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

 
 • Nabory wniosków

  Odsłony: 2142
  Informujemy, że od 2 kwietnia do 27 kwietnia 2012 roku będzie trwał nabór wniosków
  w ramach następujących działań:
  - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (kwota do rozdysponowania 390.000,00 zł)
  - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (kwota do rozdysponowania 200.000,00 zł)
  - Małe projekty (kwota do rozdysponowania 590.448,00 zł)

  Osoby zainteresowane złożeniem wniosków zapraszamy do kontaktu z pracownikami
  biura LGD - tel. 33/843 60 28.
 • Wyniki konkursu na organizację imprezy rekreacyjno - sportowej

  Odsłony: 1771
  Informujemy, że w dn. 02.03.2012 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły", podczas którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach konkursu "Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej, integrującej mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły".
  Najwyższą ilość punktów zdobyła oferta pn. "Dolina Soły na sportowo" złożona przez Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI. Stowarzyszenie MIG Kęty XXI będzie współorganizatorem imprezy, podczas której już w maju uroczyście rozpoczniemy Igrzyska Doliny Soły.
  Poniżej zamieszczamy listę rankingową zawierającą informacje na temat oceny wszystkich złożonych wniosków.

  lista rankingowa - konkurs "Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej, integrującej mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły".
 • Szkolenie dla Członków Rady, Zarządu oraz pracowników biura LGD

  Odsłony: 1852
  Informujemy, że 24 marca 2012 roku (sobota) odbędzie się szkolenie "Rola i zadania poszczególnych organów LGD we wdrażaniu LSR". Szkolenie, które przeprowadzą pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, skierowane jest Członków Rady LGD, Członków Zarządu i pracowników biura LGD.
 • Wpłynęło 9 wniosków w ramach konkursu "Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej, integrującej i aktywizującej mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły"

  Odsłony: 1693

  Do dnia 24 lutego br wpłynęło 9 wniosków w ramach konkursu "Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej, integrującej i aktywizującej mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły".  Konkurs zostanie rozstrzygnięty w regulaminowym terminie, czyli do 16 marca. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie.

 • W piątek 24 lutego mija termina na nadsyłanie wniosków w ramach konkursu - „Organizacja imprezy rekreacyjno – sportowej, integrującej i aktywizującej mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły”

  W piątek 24 lutego mija termin na nadsyłanie wniosków w ramach konkursu - „Organizacja imprezy rekreacyjno – sportowej, integrującej i aktywizującej mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły”
  Odsłony: 2106
  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” ogłasza konkurs na organizację imprezy rekreacyjno – sportowej, integrującej i aktywizującej mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły.

  Celem konkursu jest wybór podmiotu, który zorganizuje i przeprowadzi we współpracy ze Stowarzyszeniem LGD „Dolina Soły” imprezę rekreacyjno – sportową, aktywizująca i integrującą mieszkańców obszaru LGD „Dolina Soły”, stanowiącą uroczystość otwarcia Igrzysk Doliny Soły.
 • Kontrola ZUS w biurze LGD

  Odsłony: 1899
  W dniach 1-6 lutego 2012 roku inspektor kontroli Wydziału Kontroli Płatników Składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie przeprowadził w biurze LGD "Dolina Soły" kontrolę w zakresie:
  - prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
  - ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu;
  - prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
  - wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych do ubezpieczeń społecznych.

  W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wykazano uchybień oraz nie zgłoszono zaleceń pokontrolnych.
  Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z raportem z kontroli.
 • Wyniki rekrutacji do pracy w biurze LGD

  Odsłony: 1834
  Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia rozmów z kandydatkami do pracy na stanowisku asystent kierownika biura LGD (praca na zastępstwo) komisja rekrutacyjna w składzie Agnieszka Molenda (Prezes Zarządu Stowarzyszenia), Urszula Baczyńska -Śleziak (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia) oraz Magdalena Jasek-Woś (kierownik biura LGD) zdecydowała o zatrudnieniu na w/w stanowisku
  pani Marty Wrzosek, zamieszkałej w Chełmku.

  Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne (w trakcie naboru do biura LGD wpłynęło 45 ofert) dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.
 • Wyniki I etapu rekrutacji na stanowisko asystent kierownika biura LGD

  Odsłony: 1856
  Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia ocen aplikacji złożonych przez kandydatów na stanowisko asystent kierownika biura LGD (wpłynęło 45 aplikacji), do następnego etapu (rozmowy kwalifikacyjne) zaproszone zostały następujące osoby:
  1. Anna Piwowarczyk (Chełmek)
  2. Marta Wrzosek (Chełmek)
  3. Aleksandra Romanek (Grojec)
  4. Wioleta Toczek (Brzeszcze)
  5. Danuta Adamus (Osiek)
  6. Anna Piwczyk (Chrzanów)

  Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami odbędą się 2 lutego 2012 roku (czwartek).
 • Kontrola funkcjonowania biura LGD

  Odsłony: 2474
  Informujemy, że w dniu 12 stycznia 2012 roku w biurze LGD "Dolina Soły" została przeprowadzona przez pracowników Wydziału Finansów i Kontroli PROW Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego kontrola działalności Stowarzyszenia w okresie styczeń - kwiecień 2011.
  W efekcie przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono żadnych uchybień ani nieprawidłowości w zakresie działalności biura i realizacji przez LGD działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".
  Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z raportem z czynności kontrolnych oraz listą do raportu.

  raport z czynności kontrolnych - 12.01.2012

  lista kontrolna - 12.01.2012
 • Nowy news test

  Odsłony: 2321
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies