dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Aktywizacja społeczności lokalnej

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu 5 - Aktywne
społeczeństwo m.in. poprzez zwiększenie stopnia pozyskiwania środków z zewnątrz.
W ramach tego przedsięwzięcia powołane zostanie biuro LGD, którego celem będzie pomoc
mieszkańcom obszaru LGD - potencjalnym beneficjentom - w zakresie aplikowania o środki
z PROW 2007 – 2013, tj. przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy, pomoc
w poprawnej realizacji projektów, w tym przygotowywania dokumentacji rozliczeniowej
(wniosków o płatność), aktywizacji mieszkańców
Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano 2.463.724,00 zł, co stanowi 100% środków przeznaczonych na Działanie 4.31, oraz ok. 20 % budżetu działań osi 4 Leader przeprowadzanych przez LGD.

Rodzaj wskaźnika Wskaźnik Wartość w 2015 roku
Oddziaływania Odsetek mieszkańców obszaru LGD deklarujących poczucie więzi z miejscem zamieszkania 65%
Rezultatu   · Liczba działań aktywizacyjnych (szkoleń, konsultacji indywidualnych, seminarium) zrealizowanych przez LGD "Dolina Soły" 320
 
Produktu Działanie Ilość projektów Średnia kwota
(w zł)
Około łącznie
(w zł)
Funkcjonowanie lokalnej
grupy działania, nabywanie
umiejętności i aktywizacja
1 2.463.724,00 2.463.724,00
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies