dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Szlaki przyrodnicze

Szlaki przyrodnicze
Park Lipowy w Kętach
Ścieżka przyrodniczo-poznawcza w Parku Lipowym w Kętach składa się z 25 tablic, których treść nawiązuje do istniejących na terenie gminy form ochrony przyrody, w tym obszaru Natura 2000 - "Dolina Dolnej Soły", bioróżnorodności występującej na stawach i wzdłuż koryta rzeki Soły. Ponadto na tablicach opisano historię utworzenia parku, scharakteryzowano zgromadzone w nim lipy oraz przybliżono zagadnienia z dziedziny pszczelarstwa.

Natura 2000

Starorzecze Wisły

Starorzecza są niewielkimi zbiornikami z wodą stojącą, powstałymi w wyniku odcięcia zakola rzeki od jej głównego koryta. Zazwyczaj nie użytkowane gospodarczo stanowią ostoję, w której przyroda rządzi się własnymi prawami, tworząc niepowtarzalne kompozycje z rzadkich i chronionych roślin wodno-błotnych.
W dolinie górnej Wisły znajduje się kilkanaście starorzeczy rozmieszczonych po obu stronach rzeki. Są one niewielkich rozmiarów i mają charakterystyczny, rogalowaty kształt. Część z nich powstała w wyniku regulacji - wyprostowywania koryta Wisły.
Najciekawsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym starorzecza znajdują się w: Chropaniu (gmina wiejska Oświęcim), Oświęcimiu-Brzezince (Stare Wiślisko), wzdłuż ścieżki rowerowej ciągnącej się przy Wiśle w Brzeszczach, Miejscu (Stara Wisła, na północ od Spytkowic) oraz niedaleko Kłokoczyna (granica gminy Czernichów i Brzeźnica). Odwiedzając je, warto zwrócić uwagę na rośliny wodne, ponieważ wiele z nich to prawdziwe rzadkości we florze Polski.

Kompleks Stawowy Nazieleńce
Brzeszczańskie Nazieleńce to jeden z najpiękniejszych i najciekawszych kompleksów leśno-stawowych w Dolinie Górnej Wisły. Kompleks obejmuje kilkanaście stawów rybnych o łącznej powierzchni ponad 150 ha, przylegające obszary lasu mieszanego oraz nadwiślańskie łąki. Źródłem wody dla stawów na Nazieleńcach jest wijąca się na tym terenie Młynówka – ciek łączący rzeki Sołę i Wisłę. Stawy na Nazieleńcach są płytkimi zbiornikami napełnianymi lub opróżnianymi w zależności od potrzeb, np. przy odławianiu ryb, nawożeniu dna, konserwacji grobli. Stawy stanowią wspaniałe środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Na terenie Nazieleniec występują bardzo rzadkie w całej Europie gatunki bąka i bączka. Ptaki te nie jest łatwo dostrzec, ale w okresie łęgowym w promieniu kilku kilometrów można usłyszeć charakterystyczne buczenie samca bąka.
czytaj więcej
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies