dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Wzór wniosku wraz z załącznikami

Aktualne formularze wniosków znajdują się także na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - tutaj

Najczęstsze błędy pojawiające się w wnioskach: „Małe projekty”:


* Brak kresek w miejscach, które nie dotyczą wnioskodawcy np. PESEL, adres do korespondencji itd., w regonie 9 cyfrowym pozostałe pola należy wypełnić wstawiając kreski a nie „zera ” - pole 7.10,

* Sekcja II punkt 10- brak wpisu WSZYSTKICH upoważnionych osób zgodnie z odpisem KRS,

* Wpisanie do celów operacji zakupu urządzeń, przedmiotów, materiałów, wyposażenia itd. (celem nie może być zakup),

* Cel operacji nie wskazuje, w jaki sposób dana operacja wpływa na osiągniecie celów z PROW i LSR,

* Brak informacji dotyczących miejsca realizacji operacji- punkt 14,

* W sekcji VI Opis operacji brak opisu miejsca operacji, zakresu, terminu itd.,

* W sekcji VI Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji- jednostką miary nie może być „zestaw ” lub „komplet”,

* W sekcjiVI.- zakup sprzętu, urządzeń, przedmiotów itd. do realizacji projektu, a nie jego wynajęcie (nieracjonalność kosztów),

* Sekcja VII Zestawienie rzeczowo- finansowe operacji- błędnie wyliczenie VAT-u ogółem- VAT ogółem liczymy, jako sumę VAT-u z poszczególnych etapów, a nie z kosztów ogółem,

* Sekcja VII Zestawienie rzeczowo- finansowe operacji- beneficjenci, którzy mogą odzyskać VAT (jest on dla nich kosztem kwalifikowanym) nie wpisują VAT-u- podają wartość netto,

* Załączniki:

1. Liczba załączników w wniosku nie zgadza się z załącznikami w dokumentacji,

2. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT- błędne wykreślenie niepotrzebnych zwrotów,

3. Źle potwierdzone dokumenty za zgodność z oryginałem (potwierdzenie z kopii), lub potwierdzone przez niewłaściwą osobę,

4. Brak wymaganych pozwoleń przy organizowaniu imprezy masowej (pozwolenie od straży, policji, sanepidu itd.),

5. Brak załącznika 17 w przypadku operacji nie inwestycyjnych- oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza samoistnego nieruchomości, że wyraża(ją) zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością…,

* Obliczanie pracy własnej- niewłaściwy przelicznik dotyczący wynagrodzenia,

* Błędne obliczanie kwoty przypadającej na upominki,

* Tytuł operacji nie odzwierciedla zakresu i rodzaju projektu,

* Cel operacji nie jest powiązany z celami PROW i LSR, oraz nie ma uzasadnienia jak operacja wpłynie na realizację LSR,

* Cel jest przenoszony do umowy, więc nie może być opisany zbyt obszerny,

* Bardzo często dołączane są niepotrzebne dokumenty np. dotyczące zgodności z LSR,

* Brak kosztorysów, jeśli operacja ma charakter budowlany,

* Źle przenoszone pozycje z kosztorysu do zestawienia rzeczowo-finansowego.
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies