dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Innowacyjna firma

Projekty realizowane w ramach tego przedsięwzięcia będą opierać się na tej części specyfiki obszaru LGD, jaką jest potrzeba tworzenie nowych miejsc pracy w związku z restrukturyzacją tradycyjnego przemysłu ciężkiego np. kopalń.
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu 4- Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie ilości miejsc pracy na wsi poza turystyką.

W ramach tego przedsięwzięcia wspierane będą projekty, których celem jest utworzenie nowego przedsiębiorstwa, modernizacja lub lepsze wyposażenie istniejącego przedsiębiorstwa poza branżą turystyki.

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano ok. 1.634.000 zł, co stanowi 16% środków przeznaczonych na Działanie 4.1/13

Rodzaj wskaźnika Wskaźnik Wartość w 2015 roku
Oddziaływania Wskaźnik przedsiębiorczości – ilość podmiotów gospodarczych w systemie REGON na 1000 mieszkańców obszaru LGD 86
Rezultatu   · Liczba nowych lub zmodernizowanych przedsiębiorstw rożnych branż poza turystyką   15
Produktu Działanie Ilość projektów Średnia kwota
(w zł)
Około łącznie
(w zł)
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 7 70.596,50 494.175,50
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 8 142.500,00 1.140.000,00
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies