dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Kryteria oceny

Kryteria wyboru Małych projektów wg zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.
Lp Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Punkty
1 Członkostwo
w Stowarzyszeniu
LGD "Dolina Soły"
Preferuje projekty składane przez członków stowarzyszenia (wymagane jest członkostwo w poprzednim roku składkowym w stosunku do roku, w którym został złożony wniosek). 1 – projekt złożony przez członka LGD
0 – projekt złożony przez osobę nie będącą członkiem LGD
2 Wykonalność projektu Preferuje wnioskodawców, którzy przedłożyli najbardziej realną w stosunku do posiadanych zasobów i umiejętności analizę technicznej, finansowej i czasowej wykonalności projektów 2 – bardzo realny
i wiarygodny plan
1 – średnio realny plan
0 – mało realny plan obciążony dużym ryzykiem
3 Innowacyjność projektu Preferuje projekty innowacyjne, oryginalne w skali lokalnej –  tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd lokalnie rozwiązania. 2 – w dużym stopniu zawiera
1 – w małym stopniu zawiera  
0 - nie zawiera
4 Stopień wykorzystania lokalnych zasobów
w projekcie
Preferuje projekty wykorzystujące lokalną historię, tradycję, kulturę, walory lokalnego środowiska, lokalną infrastrukturę turystyczną, lokalne produkty i usługi. 2 – w dużym stopniu zawiera
1 – w małym stopniu zawiera  
0 - nie zawiera
5 Poziom zaangażowania społeczności lokalnej Preferuje projekty składane przez podmioty działające na rzecz społeczności lokalnej obszaru LGD „Dolina Soły”, przewidujące znaczący udział społeczności lokalnej w realizacji projektów. 2 – duże zaangażowanie społeczności lokalnej
1 – średnie zaangażowanie
0 – brak zaangażowania
6 Udział partnerów
w realizacji projektu
Preferuje projekty realizowane z udziałem wielu partnerów. Punktowani będą tylko wnioskodawcy, którzy wraz
z wnioskiem o dofinansowanie przedłożyli podpisany przez partnera „List intencyjny” na formularzu przygotowanym przez LGD „Dolina Soły”.
2 - 2 lub więcej partnerów
1 - 1 partner
0 – bez partnera
7 Trwałość projektu Preferuje wnioski, w których wnioskodawcy wykażą zachowanie trwałości efektów projektu. 1 –  trwałość efektów projektu,
0 – brak trwałości
8 Złożenie fiszki projektowej Preferuje projekty, dla których wnioskodawcy złożyli w terminie 7 dni przed końcem naboru fiszkę projektową i wzięli udział w konsultacjach dotyczących planowanego projektu. 1 – złożenie fiszki projektowej
0 – nie złożenie fiszki projektowej
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies