dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Nabór ekspertów

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” ogłasza nabór do zespołu ekspertów opiniujących wnioski składane w naborach organizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich 2007 – 2013.
Do zakresu zadań ekspertów będzie należało wydanie opinii na temat wniosków złożonych w LGD w ramach naborów w zakresie działań:
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
- Małe projekty
- Odnowa i rozwój wsi

Ocena eksperta (maksymalnie 2 strony A4) będzie zawierać:
- opinię na temat zgodności celów projektu z celami LSR oraz zgodności z przedsięwzięciami LSR
- opinię na temat stopnia, w jakim dany projekt spełnia lokalne kryteria oceny zapisane
w LSR
- opinię na temat mocnych i słabych stron projektu
- uwagi własne eksperta nt. projektu (opinia ogólna)

Informujemy, iż do kompetencji ekspertów nie będzie należała decyzja o wyborze lub nie-wyborze operacji do dofinansowania, a jedynie opracowanie wstępnej opinii, która zostanie zaprezentowana członkom Rady LGD odpowiedzialnym za dokonanie takiego wyboru. Opinia ekspertów ma być pomocą dla członków Rady podczas oceny operacji.


Wymagania niezbędne:
- udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu i/lub ocenie wniosków o przyznanie pomocy finansowej i/lub doświadczenie w realizacji projektów adekwatnych merytorycznie
do rodzaju operacji określonych dla działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty” (np. doświadczenie w ocenie wniosków o przyznanie kredytu bankowego, doświadczenie w doradztwie związanym z przygotowywaniem projektów społecznych, pracownicy firm doradczych i konsultingowych zajmujący się przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców, mile widziani pracownicy lokalnych grup działania!). Doświadczenie należy wykazać w CV i liście motywacyjnym.

- miejsce zamieszkania poza obszarem LGD „Dolina Soły” (poza obszarem gmin: Kęty, Brzeszcze, Oświęcim, Chełmek).


Wynagrodzenie:
Planowane wynagrodzenie dla eksperta wynosi 110 zł brutto za wydanie oceny na temat jednego wniosku (forma zatrudnienia - umowa o dzieło).

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze LGD: ul. Edukacyjna 9, 32-600 Rajsko (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00) w terminie do 10 października 2010 (liczy się data wpływu do biura LGD).

Więcej informacji na temat naboru można uzyskać w biurze LGD pod numerem telefonu 33-843-60-28.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie LGD „Dolina Soły”: www.dolinasoly.eu

Prosimy o załączenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem”.

ogłoszenie o naborze
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies