dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Ogłoszenie o naborze do zespołu ekspertów.

W związku z planowanymi na marzec 2010 roku naborami wniosków w ramach PROW 2007-2013 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” ogłasza nabór do zespołu ekspertów opiniujących projekty.  
Do zakresu zadań ekspertów będzie należało wydanie opinii na temat wniosków złożonych
w LGD w ramach naboru operacji do dofinansowania w zakresie działań:
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Małe projekty
  • Odnowa i rozwój wsi

Ocena eksperta (maksymalnie 2 strony A4) będzie zawierać:
  • opinię na temat mocnych i słabych stron projektu
  • opinię na temat racjonalności budżetu projektu
  • opinię na temat zgodności celów projektu z celami LSR oraz zgodności z przedsięwzięciami LSR
  • opinię na temat stopnia, w jakim dany projekt spełnia lokalne kryteria oceny zapisane w LSR
  • uwagi własne eksperta nt. projektu (opinia ogólna)

Informujemy, iż do kompetencji ekspertów nie będzie należała decyzja o wyborze lub nie-wyborze operacji do dofinansowania, a jedynie opracowanie wstępnej opinii, która zostanie zaprezentowana członkom Rady LGD odpowiedzialnym za dokonanie takiego wyboru. Opinia ekspertów ma być pomocą dla członków Rady podczas oceny operacji.

Wymagania niezbędne:
- udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu lub realizacji lub ocenie wniosków finansowych adekwatnych merytorycznie do rodzaju operacji określonych dla działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty” (np. doświadczenie w ocenie wniosków o przyznanie kredytu bankowego, doświadczenie w doradztwie związanym z przygotowywaniem projektów społecznych, pracownicy firm doradczych i konsultingowych zajmujący się przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców).
Doświadczenie należy wykazać w CV i liście motywacyjnym.

Wynagrodzenie:
Planowane wynagrodzenie dla eksperta wynosi 66 zł brutto za wydanie oceny na temat jednego projektu (forma zatrudnienia - umowa zlecenie).


Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze LGD: ul. Edukacyjna 9, 32-600 Rajsko (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00) w terminie do 12 lutego 2010 (liczy się data wpływu do biura LGD). Więcej informacji na temat naboru można uzyskać w biurze LGD pod numerem telefonu 33-843-60-28.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie LGD „Dolina Soły”: www.dolinasoly.eu

Prosimy o załączenie klauzuli w CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem”.
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies