dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Rok 2012Walne Zebranie Członków LGD "Dolina Soły" w dniu 07.09.2012r.

Protokół Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" - protokół do pobrania
Uchwała
Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 11/2012 w sprawie wyboru składu Komisji Rewizyjnej na kadencję 2012-2014 
Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 12/2012 w sprawie absolutorium dla Zarządu LGD
Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 13/2012 w sprawie wyboru składu Zarządu na kadencję 2012-2014
Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 14/2012 w sprawie wyboru składu Rady na kadencję 2012-2014
Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 15/2012 w sprawie aktualizacji Rozdziału 13 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Dolina Soły"
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/2012 - Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) Lokalnej Strategii Rozwoju
Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 16/2012 w sprawie powołania Zespołu Ewaluacyjnego

Walne Zebranie Członków LGD "Dolina Soły" w dniu 19.04.2012r.

Protokół Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" - protokół do pobrania
Uchwała
Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 8/2012 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego z Działalności Zarządu LGD "Dolina Soły" za rok 2011
Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 9/2012 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011
Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 10/2012 w sprawie rozszerzenia obszaru LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" o Gminę Wieprz

Walne Zebranie Członków LGD "Dolina Soły" w dniu 19.01.2012r.

Protokół Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" - protokół do pobrania
Uchwała
Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 1/2012 w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez zmianę wskaźników, ustalonych w Rozdziale 4 LSR,
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2012 - Rozdział 4 LSR
Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 2/2012 w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez zmianę nazwy przedsięwzięcia, zawartej w Rozdziale 8 LSR,
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2012 - Rozdział 8 LSR
Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 3/2012 w sprawie aktualizacji Rozdziału 9 LSR w zakresie zmiany Kryteriów wyboru projektów oraz Karty oceny projektów dla operacji planowanych do realizacji w ramach działania Małe projekty
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2012 - Rozdział 9 LSR
Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 4/2012 w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez ujednolicenie nazw i wartości przewidywanych do osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu, zawartej w Rozdziale 16 LSR,
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2012 - Rozdział 16 LSR
Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 5/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły"
Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 6/2012 w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez zmianę nazwy przedsięwzięcia, zawartej w Rozdziale 7 LSR,
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2012 - Rozdział 7 LSR
Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 7/2012 w sprawie
wysokości składki członkowskiej dla osób fizycznych - członków zwyczajnych Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły"
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies