dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Rok 2015

Walne Zebranie Członków LGD "Dolina Soły" w dniu 28.12.2015

Protokół Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły"- protokół do pobrania

Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 16/2015  w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia
Załącznik nr 1 do Uchwały 16/2015 - statut

Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 17/2015 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Dolina Soły”
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17/2015

Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 18/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2015 - Regulamin Rady

Uchwała Walnego zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 19/2015  w sprawie przyjęcia procedury oceny i wyboru oraz rozliczenia, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 20/2015  w sprawie przyjęcia procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 21/2015 w sprawie przyjęcia procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 oraz w ramach Priorytetu „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD”

Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły " nr 22/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”


Walne Zebranie Członków LGD "Dolina Soły" w dniu 17.11.2015

Protokół Walnego Zebrania członków LGD "Dolina Soły" - protokół do pobrania

Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 12/2015 w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/2015 - statut

Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 13/2015 w sprawie uchwalenia składu Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Dolina Soły" na okres kadencji 2015-2017

Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 14/2015 w sprawie wyborów uzupełniających do składu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 15/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"


Walne Zebranie Członków LGD "Dolina Soły" w dniu 29.07.2015

Protokół Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" - protokół do pobrania

Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 10/2015 w sprawie zobowiązania Zarządu LGD "Dolina Soły" do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 z uwzględnieniem środków finansowych z dwóch programów: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz PO Rybactwo i Morze 2014-2020

Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 11/2015 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich dla członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły"

Walne Zebranie Członków LGD "Dolina Soły" w dniu 22.06.2015

protokół Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" - protokół do pobrania

Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 7/2015 w sprawie przyjęcia wyników i rekomendacji oraz podjęcia decyzji o sposobie wykorzystania wyników z badania "Ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz potencjału funkcjonowania LGD "Dolina Soły"

Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 8/2015 w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014"
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2015

Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 9/2015 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego z Działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Dolina Soły" za rok 2014

 
Walne Zebranie Członków LGD "Dolina Soły" w dniu 14.04.2015

protokół Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" - protokół do pobrania

Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 4/2015 w sprawie rozszerzenia obszaru działania LGD oraz uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2015

Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 5/2015 w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły"

Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 6/2015 w sprawie zatwierdzenia aktualnego składu Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły", w związku ze zmianą przedstawiciela Członka Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły"

Walne Zebranie Członków LGD "Dolina Soły" w dniu 03.02.2015

protokół Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" - protokół do pobrania

Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 1/2015 w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia  LGD "Dolina Soły"

Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 2/2015 w sprawie zatwierdzenia aktualnego składu Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły", w związku ze zmianą przedstawicieli Członków Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły" oraz rezygnacją Członka Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły"

Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina Soły" nr 3/2015 w sprawie powołania  Zespołu Ewaluacyjnego
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies