dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Rok 2016

Walne Zebranie Członków 06.10.2016.

Protokół z Walnego Zebrania Członków do pobrania
Uchwała 21/2016 w sprawie : zmiany Strategii Rozwoju Lokalnegoi Kierowanego przez Społeczność Obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" do pobrania

Uchwała 22/2016 w sprawie zuchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia do pobrania
Załącznik do uchwały do pobrania
Uchwała 23/2016 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" do pobrania
Załącznik do uchwały do pobrania
Uchwała 24/2016  zatwierdzająca proponowane  zmiany do kryteriów wyboru operacji do pobrania
Załącznik nr 1 do Uchwały do pobrania


Walne Zebranie Członków 22.09.2016.

Protokół z Walnego Zebrania Członków do pobrania
Uchwała 16/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” do pobrania
Uchwała 17/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” do pobrania

Uchwała 18/2016 w sprawie: wyboru składu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na okres kadencji 2016-2018 do pobrania
Uchwała 19/2016  w sprawie: wyboru składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”
na okres kadencji 2016-2018 do pobrania
Uchwała 20/2016
w sprawie: wyboru uzupełniajacego do składu Rady LGD  na kadencję 2015-2017 do pobrania

Walne Zebranie Członków 08.06.2016.

Protokół z Walnego Zebrania Członków  do pobrania

Uchwała 4/2016 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z Działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"za 2015r. do pobrania

Uchwała 5/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły" do pobrania

Uchwała 6/2016 w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania " Dolina Soły" do pobrania

Uchwała 7/2016 w sprawie przyjęcia "procedur ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji" do pobrania

Uchwała 8/2016 w sprawie zmiany procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD do pobrania
załącznik do uchwały do pobrania

 Uchwała 9/2016 w sprawie zmiany procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD do pobrania  załącznik do uchwały do pobrania


Uchwała 10/2016 w sprawie zmiany procedury oceny i wyboru oraz rozliczenia, monitoringu i kontroli grantobiorców do pobrania
załącznik do uchwały do pobrania

Uchwała 11/2016 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia do pobrania
Statut do pobrania

Uchwała 12/2016 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" do pobrania

Załącznik do pobrania Regulamin Rady

Uchwała 13/2016 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania "Dolina Soły" do pobrania
Załącznik do pobrania Regulamin Zarządu

Uchwała 14/2016 w sprawie ustalenia wysokości diety za pełnienie funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" do pobrania

Uchwała 15/2016 w sprawie ustalenia wysokości diety za pełnienie funkcji Członka rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania :Dolina Soły" do pobraniaWalne Zebranie Członków 13.04.2016.


Protokół z Walnego Zebrania członków do pobrania

Uchwała 1/2016 w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia do pobrania
Załącznik nr 1 do Uchwały 1/2016 statut

Uchwała 2/2016 w sprawie "zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015" do pobrania

Uchwała 3/2016 w sprawie wysokości składek członkowskich dla sektora gospodarczego-sektor rybacki
do pobrania
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies