dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Ważne informacje dla Wnioskodawców prowadzonych naborów

Ważne informacje dla Wnioskodawców chcących złożyć wnioski na dofinansowanie operacji w naborach wniosków trwających
od 4-18 listopada 2019 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” przypomina:
 1.  o możliwości odbycia bezpłatnych konsultacji w ramach kryterium: Doradztwo biura i otrzymania 1 pkt za spełnienie kryterium (Lokalne Kryteriach wyboru operacji),
W celu umówienia konsultacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z biurem pod nr telefonu 843 60 28. Ilość miejsc ograniczona. W dniu 18 listopada konsultacje nie będą udzielane! 15 listopad to ostatni dzień doradztwa za które można otrzymać punkt w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.
Przypominamy również, że:
Nabór wniosków w LGD „Dolina Soły” trwa od 04 – 18 listopada 2019 r. Wnioski przyjmowane są w godzinach 9.00 – 14.00. W związku z czym w dniu 18.11.2019 r. (ostatni dzień naboru) wnioski które nie zostaną zarejestrowane do godz. 14.00 – nie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonych naborów.
Uwagi usprawniające złożenie wniosku!
 1. Wniosek wraz z załącznikami należy importować/ wgrać do systemu www.lgd.witkac.pl, a następnie 2 egzemplarze wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) złożyć bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
 2. Wniosek i biznesplan powinien być wypełniony we wszystkich polach zgodnie
  z instrukcją wypełniania wniosku i odpowiednio informacją pomocniczą przy wypełnianiu biznesplanu.
 3. Wniosek wraz z załącznikami jest podpisany we wszystkich wymaganych polach.
 4. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD lub DVD – zawiera nazwę Wnioskodawcy i tytuł operacji) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 5. Zalecamy aby dokumentacja konkursowa umieszczona była w skoroszycie
  a dokumenty, które mają wiele stron powinny być spięte w jeden dokument.
 6. Załączniki w obu egzemplarzach powinny być ułożone w takiej samej kolejności, zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku „Informacje o załącznikach”. Załączniki mające większą liczbę stron należy spiąć w jeden dokument.
 7. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies