dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Wodny Raj

Projekty realizowane w ramach tego przedsięwzięcia w szczególny sposób odpowiadać będą na tę część specyfiki obszaru LGD, jaką jest duża ilość zbiorników wodnych - trzy rzeki (Soła, Wisła, Przemsza) i stawy oraz obszary cenne przyrodniczo, dużo pomników przyrody.
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia celu 1- Rozwój turystyki, szczególnie kulturowej i wokół zbiorników wodnych.

Przykładowe projekty:
  • tworzenie nowych i modernizacja istniejących gospodarstw agroturystycznych
  • utworzenie nowych lub modernizacja istniejących przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne
  • budowa lub modernizacja obiektów publicznych służących rozwojowi turystyki; zakup takich obiektów np. na centrum informacji turystycznej
  • zagospodarowanie (odnowa) centrów wsi, znajdujących się na szlakach turystycznych
  • zagospodarowanie akwenów wodnych
  • zagospodarowanie miejsc związanych z ruchem turystycznym (parkingi, oświetlenie tych miejsc, chodniki przy tych miejsach)
  • wytyczenie i oznakowanie tras turystycznych
  • budowa i modernizacja małej architektury
  • działanai promocyjne (wydawnictwa, imrpezy promocyjne- rajdy, udział wtargach turystycznych itp)


Rodzaj wskaźnika Wskaźnik Wartość w 2015 roku
Oddziaływania Liczba turystów na 1000 mieszkańców 90
Rezultatu   · Liczba nowych lub zmodernizowanych gospodarstw agroturystycznych 6
· Liczba nowych lub zmodernizowanych przedsiębiorstw z branży turystycznej 4
· Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów obsługi ruchu turystycznego, w tym odnowionych centrów wsi lub nowych wytyczonych i oznakowanych szlaków turystycznych wraz z obiektami małej architektury 6
· Liczba nowych działań promocyjnych w szczególności z zakresu popularyzacji turystyki, szczególnie wokół zbiorników wodnych 6
Produktu Działanie Ilość projektów Średnia kwota
(w zł)
Około łącznie
(w zł)
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 6 65.000,00 390.000,00
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 4 130.000,00 520.000,00
„Odnowa i rozwój wsi” 6 320.000,00 1.920.000,00
"Małe projekty” 6 16.000,00 96.000,00

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano ok. 2.926.000 zł, co stanowi 30% środków przeznaczonych na działanie 4.1/13
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies