dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Zaproszenie do składania ofert cenowych- ewaluacja LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących wykonania badania ewaluacyjnego dotyczącego wdrażania LSR i funkcjonowania LGD Dolina Soły.

Usługa powinna zawierać wykonanie badania ewaluacyjnego z postępów w realizacji LSR oraz sporządzenie raportu, który wykaże informacje o stanie zaawansowania realizacji poszczególnych działań oraz będzie prezentować poziom osiągniętych wskaźników, a w szczególności:

 • zakres osiągniętych wskaźników dla celów ogólnych i szczegółowych LSR

 • ocenę wartości wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania dla każdego przedsięwzięcia

 • weryfikację analizy SWOT

 • analizę aktualności celów strategicznych w stosunku do analizy SWOT

 • analizę zasadności ilości przedsięwzięć i ich zakresów oraz wskaźników

 • zebranie uwag od członków Zarządu i pracowników LGD nt. funkcjonowania LGD szczególnie w trakcie naboru oraz uwag zgłaszanych przez Beneficjentów

 • zebranie uwag od członków LGD nt. funkcjonowania partnerstwa

 • wnioski dotyczące modyfikacji struktur i procesów wdrażania LSR

 • wnioski dotyczące aktualizacji oraz ewentualnych zmian w LSR


Kryteria ewaluacyjne:

trafność, skuteczność, efektywność, użyteczność
 

Minimum metodologiczne obejmuje:

 • ankiety, wywiady z członkami Zarządu LGD, Rady LGD, pracownikami biura LGD

 • ankiety, wywiady z wybranymi beneficjentami

 • analizę danych zastanych (udostępnionych przez Zamawiającego)
   

Kryteria oceny i wyboru oferty:

 • cena – 75%

 • jakość - 25%
   

Termin realizacji zadania: październik – grudzień 2012 r. ( data złożenia raportu – do 21 grudnia 2012 r.)
 

Informacje dodatkowe:

 1. Badanie dotyczy ewaluacji śródokresowej (ewaluacja mid-term).

 2. Cena za wykonanie usługi obejmować powinna całość kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi ( m.in. wynagrodzenie wykonawcy, koszty przejazdów, koszty materiałów niezbędnych do wykonania usługi).

 3. Forma płatności za wykonanie usługi: przelew bankowy po realizacji zlecenia (po złożeniu raportu) z 14-dniowym terminem płatności

 4. Ofertę należy złożyć w terminie do 30 września 2012 roku w biurze LGD Dolina Soły – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: ul. Edukacyjna 9, Rajsko, 32-600 Oświęcim) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magda.jasek-wos@dolinasoly.eu
  O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura LGD.

 5. Zamawiający dokona wyboru oferty najpóźniej do 5 października 2012 roku.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia oferenta na spotkanie w siedzibie LGD celem przedstawienia szczegółów oferty.

Osoba do kontaktu:

Magdalena Jasek-Woś- kierownik biura LGD
tel 33 843 60 28
e-mail:
magda.jasek-wos@dolinasoly.euZaproszenie do składania ofert - do pobrania

http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies