dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka działając w imieniu partnerów: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wadoviana", ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice oraz Stowarzyszenie Dolina Karpia, ul. Rynek 2, 32-640 Zator oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły", ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie rowerowej infrastruktury turystycznej – miejsc przyjaznym rowerzystom, w ramach projektu „Rowerowe podróże od Podbabiogórza przez Wadovianę, Dolinę Karpia do Doliny Soły” finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
NIP 552-163-39-40

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wadoviana"
ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice
NIP 5512539242

Stowarzyszenie Dolina Karpia
ul. Rynek 2, 32-640 Zator
NIP 5492258697

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"
ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim
NIP 5492356916


II. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje cztery części: A, B, C i D:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - na część A lub/i część B lub/i część C lub/i część D

Część A: Wykonanie i montaż 36 sztuk wiat tradycyjnych z wyposażeniem
Część B: Wykonanie i montaż 2 sztuk wiat nowoczesnych z wyposażeniem
Część C: Dostawa i montaż 35 sztuk samoobsługowych stacji napraw rowerów oraz 36 sztuk stojaków na rowery
Część D: Wykonanie i montaż 3 sztuk PUMPTRUCKÓW z wyposażeniem

III. Opis Przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje cztery części: A, B, C i D.


Część A: Wykonanie i montaż 36 sztuk wiat tradycyjnych z wyposażeniem:


1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” – wykonanie 17 sztuk wiat drewnianych z wyposażeniem:
1. Wykonanie tradycyjnych wiat drewnianych w tym:
a) Wykonanie 13 wiat drewnianych na planie sześcioboku o wymiarach: wymiar zewnętrzny wiaty: 4,08 x 3,60 m, powierzchnia utwardzona wiaty: 100,00 m2, powierzchnia dachu wiaty: 18,10 m2, wysokość wiaty: 3,60 m
b) Wykonanie 2 wiat drewnianych na planie sześcioboku o wymiarach: wymiar zewnętrzny wiaty: 4,08 x 3,60 m, powierzchnia utwardzona wiaty: 100,00 m2, powierzchnia dachu wiaty: 18,10 m2, wysokość wiaty: 3,00 m
c) Wykonanie 1 wiaty drewnianej na planie sześcioboku o wymiarach: wymiar zewnętrzny wiaty: 4,08 x 3,60 m, powierzchnia utwardzona wiaty: 25,00 m2, powierzchnia dachu wiaty: 18,10 m2, wysokość wiaty: 3,60 m
d) Wykonanie 1 wiaty drewnianej na planie sześcioboku o wymiarach: wymiar zewnętrzny wiaty: 4,08 x 3,60 m, powierzchnia utwardzona wiaty: 81,00 m2, powierzchnia dachu wiaty: 18,10 m2, wysokość wiaty: 3,60 m
2. Wykonanie 17 sztuk stojaków na mapę wolnostojącą jednostronną oraz wykonanie tablic informacyjnych jednostronnych obok wiat wg projektu graficznego przekazanego przez Zamawiającego oraz wydruk map. Parametry: powierzchnia tablicy informacyjnej: 2,50 m2, wysokość tablicy informacyjnej: 2,50 m.
3. Wykonanie siedzisk i oparć ławki w środku wiat.
4. Wykonanie stołów w środku wiat.
5. Utwardzenie terenów pod wiatami (powierzchnia terenu do utwardzenia znajduje się w punkcie 1).
6. Wykonanie koszy na śmieci.
7. Montaż wiat z pkt 1 i wyposażenia z pkt 2-6 na obszarze gmin Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”: Gmina Budzów: 813/3, 813/5, 831/1, 831/2 (Palcza), 8531/3, 5900/3 (Bieńkówka), Gmina Bystra-Sidzina: 1982/10 (Bystra Podhalańska), 37/2 (Sidzina), Gmina Jordanów: 1878/9 (Naprawa), 1387/3 (Wysoka), Gmina Miasto Jordanów: 3980/38, 3870 (Jordanów), Gmina Maków Podhalański: 7624/12 (Maków Podhalański), 6557/19 (Juszczyn), Gmina Stryszawa: 1633 (Kuków), 7651/1 (Targoszów), Gmina Sucha Beskidzka: 6920 (Sucha Beskidzka), Gmina Zawoja: 10228/1, 20469/2 (Zawoja), Gmina Zembrzyce: 1282/6 (Tarnawa Dolna), 732 (Tarnawa Górna).
8. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia części A precyzują: dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
9. Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie przez Wykonawcę urządzeń
i materiałów równoważnych opisywanych w dokumentacji projektowej nie gorszych od wymaganych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia.

/Pobierz dokumentację projektową/– załącznik 3

2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wadoviana"– wykonanie 6 sztuk wiat drewnianych z wyposażeniem:
1. Wykonanie wiat drewnianych na planie sześcioboku o promieniu 2,04 m i wysokości 3,58 m.
2. Wykonanie siedzisk i oparć ławki w środku wiat.
3. Wykonanie stołów w środku wiat.
4. Utwardzenie terenów pod wiatami.
5. Wykonanie koszy na śmieci.
6. Wykonanie tablic informacyjnych jednostronnych do montażu na wiatach wg projektu graficznego przekazanego przez Zamawiającego oraz wydruk map.
7. Wszystkie elementy wymienione w pkt 1-6 muszą stanowić jedną całość tj. być ze sobą bezpośrednio połączone.
8. Montaż wiat z pkt 1 i wyposażenia z pkt 2-6 na obszarze gmin Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wadoviana": 692/80, 849/73 (Andrychów); 3936/19 (Rzyki);2674/4 (Chocznia);87/1 Gorzeń Dolny;3313/7 (Jaroszowice).
9. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia części A precyzują: dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – z zastrzeżeniem, że przedmiar robót ma jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy go traktować w sposób pomocniczy do dokumentacji projektowej przy określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na Przedmiot zamówienia części A.
10. Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie przez Wykonawcę urządzeń
i materiałów równoważnych opisywanym w przedmiarach robót o parametrach nie gorszych od wymaganych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia.

/Pobierz dokumentację projektową oraz przedmiar robót/– załącznik 4

3. Stowarzyszenie Dolina Karpia – wykonanie 12 sztuk wiat drewnianych z wyposażeniem:
1. Wykonanie wiat drewnianych na planie sześcioboku o promieniu 2,04 m i wysokości 3,58 m.
2. Wykonanie siedzisk i oparć ławki w środku wiat.
3. Wykonanie stołów w środku wiat.
4. Utwardzenie terenów pod wiatami.
5. Wykonanie koszy na śmieci.
6. Wykonanie tablic informacyjnych dwustronnych wg projektu graficznego przekazanego przez Zamawiającego.
7. Wszystkie elementy wymienione w pkt 1-6 muszą stanowić jedną całość tj. być ze sobą bezpośrednio połączone.
8. Montaż wiat z pkt 1 i wyposażenia z pkt 2-6 na obszarze gmin Stowarzyszenia Dolina Karpia: Brzeźnica: (Brzeźnica: 217/12, Marcyporęba: 1406/2), Polanka Wielka: (Polanka Wielka: 82/5), Przeciszów: (Przeciszów: 179), Spytkowice: (Miejsce: 357/5, Półwieś: 1393/2), Osiek: (Osiek: 2437/27, Głębowice: 25/4), Tomice: (Woźniki: 420/2, Lgota: 750), Zator: (Grodzisko: 4/1, Palczowice: 176/5).
9. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia części A precyzują: dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót stanowiące Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – z zastrzeżeniem, że przedmiar robót ma jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy go traktować w sposób pomocniczy do dokumentacji projektowej przy określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na Przedmiot zamówienia części A.
10. Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie przez Wykonawcę urządzeń
i materiałów równoważnych opisywanym w przedmiarach robót o parametrach nie gorszych od wymaganych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia.

/Pobierz dokumentację projektową oraz przedmiar robót/– załącznik 5


4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"– wykonanie 1 sztuki wiaty z wyposażeniem:
1. Budowa wiaty rowerowej w Broszkowicach – zgodnie z załączonym przedmiarem robót i projektem.
2. Montaż wiaty z pkt 1 i wyposażenia na obszarze gminy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły": Gmina Oświęcim, nr działki Broszkowice: 22/1.
3. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia części A precyzują: dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót stanowiące Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
4. Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie przez Wykonawcę urządzeń
i materiałów równoważnych opisywanym w przedmiarach robót o parametrach nie gorszych od wymaganych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia.

/Pobierz dokumentację projektową oraz przedmiar robót/– załącznik 6

 

Część B: Wykonanie i montaż 2 sztuk wiat nowoczesnych z wyposażeniem:

 

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” – wykonanie 1 sztuki wiaty z wyposażeniem:
1. Wykonanie nowoczesnej wiaty (zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną) o wymiarach: wymiar zewnętrzny wiaty: 2,00 x 2,10 m, powierzchnia utwardzona wiaty: 9,00 m2, powierzchnia dachu wiaty: 5,25 m2, wysokość wiaty: 2,40 m
2. Wykonanie stojaka na mapę wolnostojącą jednostronną oraz wykonanie tablicy informacyjnej jednostronnej obok wiaty wg projektu graficznego przekazanego przez Zamawiającego oraz wydruk mapy (zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną). Wymiary: powierzchnia tablicy informacyjnej: 2,50 m2, wysokość tablicy informacyjnej: 2,50 m
3. Wykonanie/umieszczenie dwóch ławek w środku wiaty.
4. Wykonanie/umieszczenie stołu w środku wiaty.
5. Utwardzenie terenu pod wiatę (powierzchnia podana w punkcie III.B.1.1 oferty).
6. Wykonanie kosza na śmieci.
7. Montaż wiaty z pkt 1 i wyposażenia z pkt 2-6 na obszarze gminy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”: Gmina Sucha Beskidzka: Sucha Beskidzka, nr działki 9432/11.
8. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia części B precyzują: dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
9. Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie przez Wykonawcę urządzeń i materiałów równoważnych opisywanych w dokumentacji projektowej o parametrach nie gorszych od wymaganych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia.

/Pobierz dokumentację projektową/– załącznik 3


2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" – wykonanie 1 sztuki wiaty z wyposażeniem:
1. Budowa wiaty rowerowej w Bobrku – zgodnie z załączonym przedmiarem robót
i projektem.
2. Montaż wiaty z pkt 1 i wyposażenia na obszarze gminy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły": Gmina Chełmek, Bobrek, nr działki 172/56.
3. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia części B precyzują: dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót stanowiące Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
4. Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie przez Wykonawcę urządzeń
i materiałów równoważnych opisywanym w przedmiarach robót o parametrach nie gorszych od wymaganych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia.

/Pobierz dokumentację projektową oraz przedmiar robót/– załącznik 6

 

Część C: Dostawa i montaż 35 sztuk samoobsługowych stacji napraw rowerów oraz 36 sztuk stojaków na rowery:


1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” – 18 sztuk samoobsługowych stacji napraw rowerów + 18 sztuk stojaków na rowery
1. Stacje powinny być przystosowane do całorocznego wykorzystania na zewnątrz i posiadać następująca charakterystykę:
• konstrukcja stacji powinna pozwalać na umieszczenie roweru na wspornikach oraz dokonywania napraw czy przeglądu roweru z możliwością ruchów korbą,
• konstrukcja stacji powinna być wykonana z blachy ocynkowanej lub stali nierdzewnej i pomalowana w technologii proszkowej,
• na stacjach należy umieścić logo Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” oraz logotypy unijne (zestaw 3 logotypów) wraz z informacją o finansowaniu,
• narzędzia na linkach ze stali nierdzewnej w osłonie PCV, w tym: wkrętak krzyżowy (+ krętlik), wkrętak płaski (+ krętlik), wkrętak TORX T25 (+ krętlik), klucz nastawny, klucz płaski 8×10 mm, klucz płaski 13×15 mm, zestaw imbusów w rękojeści 2-8 mm (+ krętlik), łyżki do opon x 2 szt., ręczna stacjonarna pompka rowerowa max. 10 BAR, wąż kompresorowy z adapterem na DUNLOP/PRESTA/SCHRADER, uchwyt w obudowie na adapter, gruby tłok ze stali nierdzewnej, manometr antifog z gliceryną; stacja powinna dawać możliwość zamontowania 20 szt. narzędzi,
• sposób montażu stacji zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 3 do Zapytania przy użyciu nakrętek antykradzieżowych.
2. Stojaki na rowery powinny być przystosowane do całorocznego wykorzystania na zewnątrz i posiadać następująca charakterystykę:
• ilość stanowisk: 6 stanowisk
• długość: 2000 mm
• szerokość: 400 mm
• wysokość: 200 mm
• szerokość miejsca na koło: 60 mm
• materiał: aluminium
• montaż: do podłoża kołkami rozporowymi
• kolor: srebrny - aluminium
• waga: 7 kg
• ilość śrub potrzebnych do montażu: 4 szt.
• sugerowana długość kołka do montażu: 100 mm
• średnica otworu w ramie stojaka na kołek do montażu: 10 mm
• ilość modułów: 2
• Stojaki rowerowe zostaną zamontowane na zewnątrz wiat.
3. Montaż 18 stacji i 18 stojaków na rowery bezpośrednio do wiat z części A (pkt – Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”) na obszarze gmin Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”: 813/3, 813/5, 831/1, 831/2 (Palcza), 8531/3, 5900/3 (Bieńkówka), 1982/10 (Bystra Podhalańska), 37/2 (Sidzina), 1878/9 (Naprawa), 1387/3 (Wysoka), 3980/38, 3870 (Jordanów), 7624/12 (Maków Podhalański), 6557/19 (Juszczyn), 1633 (Kuków), 7651/1 (Targoszów), 9432/11, 6920 (Sucha Beskidzka), 10228/1, 20469/2 (Zawoja), 1282/6 (Tarnawa Dolna), 732 (Tarnawa Górna) zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

/Pobierz dokumentację projektową/– załącznik 3

2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wadoviana" – 6 sztuk stojaków na rowery
1. Stojaki na rowery powinny być przystosowane do całorocznego wykorzystania na zewnątrz i posiadać następująca charakterystykę:
• ilość stanowisk: 6 stanowisk
• długość: 2000 mm
• szerokość: 400 mm
• wysokość: 200 mm
• szerokość miejsca na koło: 60 mm
• materiał: aluminium
• montaż: do podłoża kołkami rozporowymi
• kolor: srebrny - aluminium
• waga: 7 kg
• ilość śrub potrzebnych do montażu: 4 szt.
• sugerowana długość kołka do montażu: 100 mm
• średnica otworu w ramie stojaka na kołek do montażu: 10 mm
• ilość modułów: 2
• Stojaki rowerowe zostaną zamontowane na zewnątrz wiat.
2. Montaż 6 stojaków na rowery bezpośrednio do wiat z części A (pkt – Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”) na obszarze gmin Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wadoviana": 692/80, 849/73 (Andrychów); 3936/19 (Rzyki);2674/4 (Chocznia);87/1 Gorzeń Dolny;3313/7 (Jaroszowice) zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

/Pobierz dokumentację projektową/– załącznik 4

3. Stowarzyszenie Dolina Karpia – 17 sztuk samoobsługowych stacji napraw rowerów + 12 sztuk stojaków na rowery
1. Stacje powinny być przystosowane do całorocznego wykorzystania na zewnątrz i posiadać następująca charakterystykę:
• konstrukcja stacji powinna pozwalać na umieszczenie roweru na wspornikach oraz dokonywania napraw czy przeglądu roweru z możliwością ruchów korbą,
• konstrukcja stacji powinna być wykonana z blachy ocynkowanej lub stali nierdzewnej i pomalowana w technologii proszkowej,
• na stacjach należy umieścić logo Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz logotypy unijne (zestaw 3 logotypów) wraz z informacją o finansowaniu,
• narzędzia na linkach ze stali nierdzewnej w osłonie PCV, w tym: wkrętak krzyżowy (+ krętlik), wkrętak płaski (+ krętlik), wkrętak TORX T25 (+ krętlik), klucz nastawny, klucz płaski 8×10 mm, klucz płaski 13×15 mm, zestaw imbusów w rękojeści 2-8 mm (+ krętlik), łyżki do opon x 2 szt., ręczna stacjonarna pompka rowerowa max. 10 BAR, wąż kompresorowy z adapterem na DUNLOP/PRESTA/SCHRADER, uchwyt w obudowie na adapter, gruby tłok ze stali nierdzewnej, manometr antifog z gliceryną; stacja powinna dawać możliwość zamontowania 20 szt. narzędzi,
• sposób montażu stacji zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 5 do Zapytania przy użyciu nakrętek antykradzieżowych.
2. Stojaki na rowery wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 5 do Zapytania.
3. Montaż 12 stacji bezpośrednio do wiat z części A (pkt – Stowarzyszenia Dolina Karpia) na obszarze gmin Stowarzyszenia Dolina Karpia: Brzeźnica: (Brzeźnica: 217/12, Marcyporęba: 1406/2), Polanka Wielka: (Polanka Wielka: 82/5), Przeciszów: (Przeciszów: 179), Spytkowice: (Miejsce: 357/5, Półwieś: 1393/2), Osiek: (Osiek: 2437/27, Głębowice: 25/4), Tomice: (Woźniki: 420/2, Lgota: 750), Zator: (Grodzisko: 4/1, Palczowice: 176/5) oraz 5 stacji przy już istniejących wiatach na obszarze gmin Stowarzyszenia Dolina Karpia: Brzeźnica: (Sosnowice: 32), Przeciszów (Las: 566/1), Spytkowice (Spytkowice: 3428/278), Osiek: (Osiek: 1682), Tomice: (Tomice: 278/6) zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
4. Montaż 12 stojaków na rowery bezpośrednio do wiat z części A (pkt – Stowarzyszenia Dolina Karpia) na obszarze gmin Stowarzyszenia Dolina Karpia: Brzeźnica (Brzeźnica: 217/12, Marcyporęba: 1406/2), Polanka Wielka: (Polanka Wielka: 82/5), Przeciszów: (Przeciszów: 179), Spytkowice: (Miejsce: 357/5, Półwieś: 1393/2), Osiek: (Osiek: 2437/27, Głębowice: 25/4), Tomice: (Woźniki: 420/2, Lgota: 750), Zator (Grodzisko: 4/1, Palczowice: 176/5) zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

/Pobierz dokumentację projektową/– załącznik 5

 

Część D: Wykonanie i montaż 3 sztuk PUMPTRUCKÓW z wyposażeniem:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły":
1. Budowa toru rowerowego typu PUMPTRUCK w Brzeszczach (1 sztuka) - zgodnie
z załączonym przedmiarem robót i projektem
2. Budowa toru rowerowego typu PUMPTRUCK w Kętach wraz z przebudową odcinka linii napowietrznej SN 15KV na kablową (1 sztuka) - zgodnie z załączonym przedmiarem robót i projektem.
3. Budowa toru rowerowego typu PUMPTRUCK w Wieprzu (1 sztuka) - zgodnie
z załączonym przedmiarem robót i projektem
4. Budowa torów rowerowych typu PUMPTRUCK z pkt 1-3 i wyposażenia na obszarze gmin Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły": Wieprz, nr działki 892/3 (Gmina Wieprz), Kęty, nr działki 2002/11 (Gmina Kęty), Brzeszcze, nr działki 2652 (Gmina Brzeszcze).
5. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia części D precyzują: dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót stanowiące Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
6. Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie przez Wykonawcę urządzeń
i materiałów równoważnych opisywanym w przedmiarach robót o parametrach nie gorszych od wymaganych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia.

/Pobierz dokumentację projektową oraz przedmiar robót/– załącznik 6

 

Uwagi ogólne do części A, B, C i D:


1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i montażu przedmiotu zamówienia z części A, B i D w miejscu wskazanym przez Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości rozpoczęcia prac. Gotowość należy zgłosić Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych przed planowanym dniem rozpoczęcia prac.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i montażu przedmiotu zamówienia z części C w miejscu wskazanym przez Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości dokonania dostawy i montażu. Gotowość należy zgłosić Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych przed planowaną dostawą.
3. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie będzie odpowiadał wymogom zapisanym w zapytaniu ofertowym, przedmiot zamówienia nie zostanie odebrany przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i montażu przedmiotu zamówienia z części A, B, D zgodnego z ofertą w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia uwag przez Zamawiającego na piśmie w formie informacji o odmowie odbioru zamówienia oraz dostawy i montażu przedmiotu zamówienia z części C zgodnego z ofertą w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia uwag przez Zamawiającego na piśmie w formie informacji o odmowie odbioru zamówienia.


IV. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2022.

V. Termin i sposób złożenia oferty cenowej:

1. Termin składania: do dnia 28.03.2022 r. do godziny 16:00.
2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych z podziałem na część A lub/i część B lub/i część C lub/i część D lub/i łącznie.
3. Składanie ofert: pocztą lub osobiście (w godzinach 8:00-16:00) na adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
lub w formie elektronicznej (skany dokumentów podpisane przez upoważnione osoby/przedstawiciela Wykonawcy oferty) na adres e-mail: podbabiogorze@op.pl.
4. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego
lub otrzymania oferty na wskazany adres email.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
6. Zamawiający może w dowolnej chwili odwołać lub zmienić treść Zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
7. Ofertę cenową należy sporządzić na lub zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.
VI. Kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert: Cena 100%
1. Najkorzystniejszą ofertą cenową będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszą cenę brutto Przedmiotu zamówienia dla części A, B, C, D.
2. W przypadku, gdy w ramach niniejszego zapytania zostaną złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej (najniższej) cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający dokonuje następnie wyboru tej oferty, która przedstawia niższą cenę.
4. W przypadku sytuacji, gdy oferty dodatkowe także będą przedstawiały identyczne ceny, wówczas zamawiający może ponownie wezwać Wykonawców do złożenia dalszych ofert dodatkowych, albo może unieważnić zapytanie ofertowe.
5. Ocenie zostanie poddana osobno każda z części zamówienia, A, B, C i D.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę zamówienia.
7. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

VII. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty – Załącznik nr 1.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
3. Oferta w miejscu określonym przez Zamawiającego - musi być opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
4. Oferta powinna zawierać oferowaną cenę (brutto) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem oferty.

VIII. Gwarancja:
• Zamawiający określa minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia z części A, B, C i D na 24 miesiące.
• Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia z części A, B, C i D objęty był okresem gwarancji. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
• W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad. Zamawiający ma obowiązek zgłosić Wykonawcy wady objęte gwarancją niezwłocznie po ich wystąpieniu.
• W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji, wad jakościowych lub usterek przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do wymiany wadliwego asortymentu
w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji.
• W przypadku braku możliwości, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dotrzymania ww. terminu, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie, wskazując jednocześnie nowy ostateczny termin wykonania naprawy i zwrotu naprawionego asortymentu Zamawiającemu.
• We wskazanym okresie gwarancji wszystkie naprawy itp. wykonywane będą na koszt Wykonawcy. W ramach napraw koszty wszystkich niezbędnych materiałów ponosi Wykonawca.

IX. Wykaz wymaganych dokumentów:

1. Formularz ofertowy (stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego).
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wymagane, gdy ofertę cenową podpisuje inna osoba w imieniu Wykonawcy).
3. Wzór umowy (Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego)

X. Postanowienia ogólne:
1. Dopuszcza się składanie częściowych ofert cenowych, z podziałem na część A, B, C oraz D – każda z części zostanie poddana ocenie osobno.
2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert cenowych, jeżeli oferent, którego oferta cenowa zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację Przedmiotu zamówienia.
4. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.
5. Zamawiający dołoży staranności, aby udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Zamawiający dopuszcza unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny w całości lub jego części A lub/i część B lub/i część C lub/i część D.
7. Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Zapytania do niniejszego Ogłoszenia można kierować na adres: podbabiogorze@op.pl.
9. Odpowiedzi zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
10. W uzasadnionych wypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której zostało udostępnione ogłoszenie.
11. Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego.
12. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano ogłoszenie oraz zamieści taką informację na stronie internetowej, na której zostało udostępnione ogłoszenie.
13. Dokonana przez Zamawiającego zmiana w treści ogłoszenia, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania staną się integralną częścią ogłoszenia.
14. Po wykonaniu usługi oferent wystawi Zamawiającemu fakturę za zrealizowaną usługę zawierającą pozycje zgodne z ofertą. Dopuszcza się płatności częściowe:
a) po wykonaniu każdorazowo co najmniej 3 wiat tradycyjnych z wyposażeniem z części A przedmiotu zamówienia z obszaru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” lub Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wadoviana” lub Stowarzyszenia Dolina Karpia lub Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”. Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
b) po wykonaniu każdorazowo co najmniej 1 wiaty nowoczesnej z wyposażeniem z części B przedmiotu zamówienia z obszaru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” lub Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”. Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
c) po dostawie i montażu każdorazowo co najmniej 5 samoobsługowych stacji napraw rowerów oraz/lub stojaków na rowery z części C przedmiotu zamówienia z obszaru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” lub Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wadoviana” lub Stowarzyszenia Dolina Karpia lub Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”. Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
d) co najmniej 1 PUMPTRUCKA z wyposażeniem z części D przedmiotu zamówienia z obszaru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły. Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
15. Składając ofertę w postępowaniu Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie przedłożonych danych osobowych na potrzeby ww. procedury wyboru Wykonawcy (lub Wykonawców),
a także na potrzeby realizacji przez Zamawiającego obowiązków sprawozdawczych
i informacyjnych w ramach projektu „Rowerowe podróże od Podbabiogórza przez Wadovianę, Dolinę Karpia do Doliny Soły” finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
16. Na realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca zawrze z Lokalnymi Grupami Działania (Zamawiającymi) cztery odrębne umowy. Każda zwarta umowa będzie obejmowała część przedmiotu zamówienia dotyczącą danej Lokalnej Grupy Działania.
17. Zmiany umowy dot. realizacji zamówienia będą mogły być wprowadzone w związku
z zaistnieniem okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie przewidzieli w chwili zawarcia umowy. Wszelkie zmiany w treści umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem następujących okoliczności:
a) zmiana wynika z obiektywnych okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) zmiana terminu realizacji zamówienia, jedynie w przypadku o którym mowa wyżej,
c) zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym
nie mogły strony zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (siła wyższa) i które nastąpiły po zawarciu umowy, a które uniemożliwiają wykonanie umowy w całości lub części, takich jak np. pożar, trzęsienia ziemi, wojna, zamachy terrorystyczne, działania nieprzyjacielskie, strajki, niewybuchy, nadmierne opady atmosferyczne, powódź itp.

XI. Ponadto Oferent składając ofertę przyjmuje do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” z siedzibą w ul. Mickiewicza 19; 34-200 Sucha Beskidzka
2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożeniem niniejszej oferty i w celu przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach realizacji projektu „Rowerowe podróże od Podbabiogórza przez Wadovianę, Dolinę Karpia do Doliny Soły” finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu oraz specjalistycznym podmiotom, realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyty,
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla rozpatrzenia oferty,
5. Oferent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami,
7. Oferent ma prawo do wniesienia skargi do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
Załącznik nr 4 - Dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wadoviana"
Załącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót Stowarzyszenia Dolina Karpia
Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"
Załącznik nr 7 – Zapytanie ofertowe (pdf)

http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies