dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Członkowie

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia LGD Dolina Soły - rozdział 4 § 20 - najwyższą władzą LGD jest Walne Zebranie Członków, do którego kompetencji należy w szczególności:
a. uchwalanie kierunków i programu działania LGD,
b. ustalanie liczby członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c. wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji rewizyjnej,
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
e. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, Radzie i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie zmian Statutu,
g. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia LGD do innych organizacji,
h. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania LGD,
i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Rady wniesionych przez członków LGD,
j.przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
k. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
l. ustalanie wysokości składek członkowskich,
m. zatwierdzanie regulaminów Walnego Zebrania Członków, pracy Zarządu  i Komisji Rewizyjnej oraz regulaminu pracy Rady, w tym zasad wykluczania  z obrad Rady jej członka powiązanego z wnioskodawcą ocenianego przez Radę projektu oraz wnioskowania do Walnego Zebrania Członków o zmianę członka wykazującego się nieobiektywnością w ocenie projektów.

Zgodnie z § 17 Statutu Stowarzyszenia utrata członkostwa przez członka zwyczajnego i wspierającego LGD następuje wskutek:

1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji lub zgonu - w przypadku osoby fizycznej,

2. złożenia Zarządowi uchwały z decyzją o wystąpieniu z LGD przez organ osoby prawnej, uprawniony do podejmowania tego typu decyzji lub w razie utraty osobowości prawnej - w przypadku osoby prawnej,

3. wykluczenia przez Zarząd:
a. za działalność niezgodną ze Statutem, uchwałą władz LGD lub na szkodę LGD,
b. z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
c. z powodu nie opłacania składek lub wstrzymania zadeklarowanego wsparcia przez okres 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,
d. z powodu braku udziału w dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków bez usprawiedliwienia nieobecności
L.P.   sektor Lokalizacja
1 Gmina Oświęcim publiczny Gmina Oświęcim
2 Ludowy Klub Sportowy "Solavia" Grojec społeczny Gmina Oświęcim
3 Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim publiczny Gmina Oświęcim
4 Gmina Kęty publiczny Gmina Kęty
5 Ochotnicza Straż Pożarna w Bulowicach społeczny Gmina Kęty
6 Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Grabowskiego w Kętach publiczny Gmina Kęty
7 Parafia Rzymskokatolicka św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach społeczny Gmina Kęty
8 Gmina Chełmek publiczny Gmina Chełmek
9 Ludowy Klub Sportowy w Bobrku społeczny Gmina Chełmek
10 Świetlica Środowiskowa w Chełmku publiczny Gmina Chełmek
11 Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku publiczny Gmina Chełmek
12 Gmina Brzeszcze publiczny Gmina Brzeszcze
13 Ochotnicza Straż Pożarna Bór społeczny Gmina Brzeszcze
14 Forum Bezpartyjnych „Brzeszczot” społeczny Gmina Brzeszcze
15 Ośrodek Kultury w Brzeszczach publiczny Gmina Brzeszcze
16 Dom Kultury w Kętach publiczny Gmina Kęty
17 Ludowy Klub Sportowy "ISKRA" Brzezinka społeczny Gmina Oświęcim
18 Gmina Wieprz publiczny Gmina Wieprz
19 Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom społeczny Gmina Wieprz
20 Ludowy Klub Sportowy "Pogórze" Gierałtowice społeczny Gmina Wieprz
21 TUR Sp. z o.o. gospodarczy/rybacki Gmina Kęty
22 Rolnicza Spółdzielnia  Produkcyjna "Zgoda" w Malcu gospodarczy/rybacki Gmina Kęty
23 Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach społeczny Gmina Kęty
24 Ludowy Klub Sportowy "Rajsko" społeczny Gmina Oświęcim
25 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Dorzecze Soły i Wieprzówki" społeczny Gmina Oświęcim
 
L.P. Osoby fizyczne sektor Lokalizacja
1 Małgorzata Bucka społeczny Gmina Oświęcim
2 4 SERWIS Piotr Śreniawski gospodarczy Gmina Oświęcim
3 Błażej Banaś społeczny Gmina Kęty
4 Janusz Kruczała społeczny (mieszkaniec) Gmina Kęty
5 Krystyna Łubik społeczny Gmina Kęty
6 Oczko Maria Centrum Kształcenia Dorosłych gospodarczy Gmina Kęty
7 KONKRET AGENCJA PZU JÓZEFA I ZYGMUNT JELONEK gospodarczy Gmina Kęty
8 Wojciech Procner społeczny (mieszkaniec) Gmina Kęty
9 Andrzej Bryzek społeczny Gmina Kęty
10 Danuta Bielenin społeczny Gmina Brzeszcze
11 DĄBA PIOTR FIRMA HANDLOWO-TRANSPORTOWA "DABSTAL" gospodarczy Gmina Brzeszcze
12 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BU-MOR Danuta Bułka - Morończyk gospodarczy Gmina Brzeszcze
13 Małgorzata Wabik społeczny Gmina Chełmek
14 Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa Elżbieta Szostek gospodarczy Gmina Chełmek
15 Ireneusz Musiał - "Szykowne dobra" gospodarczy Gmina Chełmek
16 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "Skiba" w Kętach gospodarczy Gmina Kęty
17 AUTO SERWIS RUSINEK MATEUSZ RUSINEK gospodarczy Gmina Wieprz
18 GABINET WETERYNARYJNY MATEUSZ URBAŃCZYK gospodarczy Gmina Chełmek
19 Artur Penkala społeczny (mieszkaniec) Gmina Wieprz
20 Stanisław Zając gospodarczy/rybacki Gmina Brzeszcze
21 Lidia Kowala społeczny Gmina Wieprz
22
Teresa Kukieła
społeczny (mieszkaniec) Gmina Wieprz
23 Witold Noworyta gospodarczy/rybacki Gmina Oświęcim
24 Józef Kukuła gospodarczy/rybacki Gmina Kęty
25 Adam Chowaniec gospodarczy/rybacki Gmina Oświęcim
26 Tomasz Drabek gospodarczy/rybacki Gmina Kęty
27 Józef Lazarek gospodarczy/rybacki Gmina Oświęcim
28 Stanisław Sopicki gospodarczy/rybacki Gmina Wieprz
29 Katarzyna Morończyk gospodarczy/rybacki Gmina Brzeszcze
30 Zakład Kamieniarski SŁAW-KAM Kajor Sławomir gospodarczy Gmina Kęty
31 Magdalena Jasek społeczny (mieszkaniec) Gmina Brzeszcze
32 OTTANTA Beata Płoszczyca-Jurzak gospodarczy Gmina Oświęcim
33 Żelisława Noworyta mieszkańców Gmina Oświęcim

Lista Członków do pobrania
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies