wsp.dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Projekty grantowe

Projekt grantowy, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) jest operacją, w której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym dalej „grantobiorcami", grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ GRANTOBIORCÓW


Z pomocy mogą skorzystać następujący beneficjenci:
  1. Osoby fizyczne, które są pełnoletnimi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz posiadają miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,
  2. Osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
  3. Jednostki organizacyjne nieposiadającą osobowości prawnej, których ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z wykluczeniem spółek kapitałowych w organizacji w szczególności: kół gospodyń wiejskich będących wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi kółek rolniczych, przy czym JONOP może ubiegać się o pomoc pod warunkiem, że z wnioskiem o pomoc wystąpi osoba prawna, zwana dalej Wnioskodawcą, w strukturze której prowadzi działalność dana jednostka.
  4. Gmina, której siedziba nie znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować zadania,
Poziom dofinansowania
Intensywność pomocy dla jednostek sektora publicznego , dla organizacji pozarządowych i osób fizycznych wynosi 100%. Wartość operacji realizowanej przez grantobiorcę nie może być niższa niż 5 000,00 i jednocześnie nie wyższa niż 50 000,00 zł.
Pomoc nie jest przyznawana na projekt grantowy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej).

W Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD "Dolina Soły" przewidziano projekty grantowe z następujących zakresów:
1.Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD poprzez realizację operacji o charakterze sportowym, edukacyjnym i kulturalnym - w ramach wskaźnika produktu: Liczba wspartych inicjatyw lokalnych w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego mieszkańców LGD o charakterze sportowym, edukacyjnym lub kulturalnym.
 
2. Wzmocnienie oddolnych inicjatyw lokalnych propagujących OZE  - w ramach wskaźnika produktu: Liczba wspartych oddolnych inicjatyw lokalnych propagujących OZE
 
3. Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego - w ramach wskaźnika produktu: liczba wspartych inicjatyw lokalnych w zakresie ochrony, promocji i rozwoju produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego.

4. Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego - w ramach wskaźnika produktu: liczba wspartych inicjatyw lokalnych w zakresie ochrony, promocji i rozwoju produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego.

Poniżej dokumentacja konkursowa:

Wniosek o powierzenie grantu wersja edytowalna
Wniosek o powierzenie grantu wersja nieedytowalna

Materiał pomocniczy przy wypełnianiu wniosku o powierzenie grantu


Umowa o powierzenie grantu wersja edytowalna
Umowa o powierzenie grantu wersja nieedytowalna

Wniosek o rozliczenie grantu wersja edytowalna
Wniosek o rozliczenie grantu wersja nieedytowalna

Sprawozdanie z realizacji grantu wersja edytowalna
Sprawozdzanie z realizacji grantu wersja nieedytowalna


 
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies