dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Dolina Soły - rzeka możliwości - przewodnik

 • Szlak Architektury Drewnianej

  Odsłony: 3017

  Szlak Architektury Drewnianej powstał w 2001 roku z inicjatywy Województwa Małopolskiego.
  W Małopolsce wpisanych zostało na jego listę ponad 250 obiektów -
  malowniczych kościołów, pięknych cerkwi, smukłych dzwonnic, staropolskich dworów, drewnianych willi i skansenów należących do najcenniejszych zabytków ludowej kultury materialnej.
  Na terenie LGD „Dolina Soły” znajdują się 4 z nich: kościół pw. św. Bartłomieja w Porębie Wielkiej, kościół pw. św. Marcina w Jawiszowicach, kościół pw. św. Wawrzyńca w Grojcu oraz zabytkowy spichlerz w Bobrku.

  www.drewniana.malopolska.pl

   

  Kościół pod wezwaniem św. Marcina w Jawiszowicach
  Jawiszowicki kościół parafialny został wybudowany w XVII wieku na miejscu poprzedniego, który spłonął. Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z XVII–XVIII w. Na profilowanej belce tęczowej pomiędzy nawą i prezbiterium umieszczony jest barokowy krucyfiks oraz posągi Matki Boskiej, św. Jana Ewangelisty i św. Marii Magdaleny.
  Kościół w Jawiszowicach - czytaj

  Parafia w Jawiszowicach - czytaj


  foto: www.powiat.oswiecim.pl
   

  Kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja w Porębie Wielkiej
  Kościół pw. św. Bartłomieja zbudowany został na początku XVI wieku. Na szczególną uwagę zasługują ołtarze (główny oraz dwa boczne) wykonane w stylu rokoko. W stylu zdobione są także zabytkowe organy i ambona.
  Kościół w Porębie Wielkiej - czytaj  Kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Grojcu
  Kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Grojcu został zbudowany w 1671 roku. W połowie XVIII wieku dokonano gruntownej przebudowy, w XIX wieku dobudowano zakrystię i północną kaplicę. Obecnie kościół stanowi głównie atrakcję turystyczną, rolę sakralną pełni tylko z okazji odpustu praz pogrzebów.
  Kościół w Grojcu - czytaj
  Spichlerz w Bobrku
  Drewniany spichlerz stojący w Bobrku jest jedną z wielu budowli, która jako obiekt służący do przechowywania płodów rolnych przetrwała w stanie niezmienionym od powstania do czasów współczesnych. Spichlerz został zbudowany w 1779 roku i wciąż może pełnić swoje funkcje. Otaczany opieką przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe jest miejscem organizacji imprez kulturalnych i edukacyjnych.
  Spichlerz w Bobrku - czytaj


 • Szlaki turystyczne

  Odsłony: 3831
  Trasy rowerowe
  Międzynarodowy Szlak Rowerowy Greenways Kraków-Morawy-Wiedeń

  Szlak Wiedeń - Morawy - Kraków został pomyślany jako trasa dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego, łącząca ciekawe krajobrazowo regiony i zabytkowe miejscowości. Liczy ok. 700 km i prowadzi przez Dolną Austrię, południowe Morawy, Beskidy, Śląsk Cieszyński i Kotlinę Oświęcimską. Prezentowany północny fragment trasy znajduje się w województwie małopolskim i rozpoczyna się od mostu na Wiśle pod wsią Harmęże. Szlak prowadzi obok dawnych obozów koncentracyjnych w Brzezince i Oświęcimiu, przez zabytkowe centrum Oświęcimia, a następnie przez most na kanale Dwory i kładkę dla pieszych przez Wisłę. Dalej przez wsie Gromiec, Mętków, Babice, obok zamku Lipowiec i drogami szutrowymi Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego do Regulic. Następnie przez Awlernę, Grojec i tunel pod autostradą do Zamku Tenczyn w Rudnie. Droga wiedzie przez las na wschód i po ponownym przekroczeniu autostrady urokliwą, jurajską doliną Sanki. Potem przez Baczyn, Czułów, Mników i Kryspinów do Krakowa pod Wawel.

  Questy
  Questy, nazywane też wędrówkami odkrywców, są atrakcyjną formą zwiedzania ciekawych miejsc, stanowią doskonałe uzupełnienie znakowanych tras i szlaków turystycznych. Na obszarze LGD "Dolina Soły" funkcjonują 2 questy:
  "Z Kantym po Kętach" - historyczny spacer sąsiadującymi z rynkiem uliczkami Kęt. Przez Kęty prowadzi nas Kanty - pochodzący z Kęt patron miasta, opiekun studentów i profesorów, zobacz więcej
  "Grojec wehikułem czasu" (quest rowerowy) - tematem przewodnim jest historia Grojca, zobacz więcej

  Szlak Aktywnych - powstał w wyniku realizacji projektu współpracy AS
  W ramach projektu  wyznaczono Szlak Aktywnych - wycieczkowy szlak rowerowy  przebiegający przez teren czterech partnerskich LGD (LGD Dolina Soły, LGD Ziemia Bielska, LGD Morawskie Wrota, LGD Ziemia Pszczyńska), promującego walory przyrodnicze, kulturowe oraz historyczne naszych obszarów oraz opracowanie 5 koncepcji wycieczek rowerowych. Ponadto w ramach projektu utworzone zostaną Aktywne Strefy - tj. miejsca rekreacji i wypoczynku (zadanie inwestycyjne polegające na montażu ogólnodostępnych urządzeń rekreacyjnych tzw. siłowni zewnętrznych).
  szlak aktywnych
 • Szlaki przyrodnicze

  Odsłony: 3939
  Park Lipowy w Kętach
  Ścieżka przyrodniczo-poznawcza w Parku Lipowym w Kętach składa się z 25 tablic, których treść nawiązuje do istniejących na terenie gminy form ochrony przyrody, w tym obszaru Natura 2000 - "Dolina Dolnej Soły", bioróżnorodności występującej na stawach i wzdłuż koryta rzeki Soły. Ponadto na tablicach opisano historię utworzenia parku, scharakteryzowano zgromadzone w nim lipy oraz przybliżono zagadnienia z dziedziny pszczelarstwa.

  Natura 2000

  Starorzecze Wisły

  Starorzecza są niewielkimi zbiornikami z wodą stojącą, powstałymi w wyniku odcięcia zakola rzeki od jej głównego koryta. Zazwyczaj nie użytkowane gospodarczo stanowią ostoję, w której przyroda rządzi się własnymi prawami, tworząc niepowtarzalne kompozycje z rzadkich i chronionych roślin wodno-błotnych.
  W dolinie górnej Wisły znajduje się kilkanaście starorzeczy rozmieszczonych po obu stronach rzeki. Są one niewielkich rozmiarów i mają charakterystyczny, rogalowaty kształt. Część z nich powstała w wyniku regulacji - wyprostowywania koryta Wisły.
  Najciekawsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym starorzecza znajdują się w: Chropaniu (gmina wiejska Oświęcim), Oświęcimiu-Brzezince (Stare Wiślisko), wzdłuż ścieżki rowerowej ciągnącej się przy Wiśle w Brzeszczach, Miejscu (Stara Wisła, na północ od Spytkowic) oraz niedaleko Kłokoczyna (granica gminy Czernichów i Brzeźnica). Odwiedzając je, warto zwrócić uwagę na rośliny wodne, ponieważ wiele z nich to prawdziwe rzadkości we florze Polski.

  Kompleks Stawowy Nazieleńce
  Brzeszczańskie Nazieleńce to jeden z najpiękniejszych i najciekawszych kompleksów leśno-stawowych w Dolinie Górnej Wisły. Kompleks obejmuje kilkanaście stawów rybnych o łącznej powierzchni ponad 150 ha, przylegające obszary lasu mieszanego oraz nadwiślańskie łąki. Źródłem wody dla stawów na Nazieleńcach jest wijąca się na tym terenie Młynówka – ciek łączący rzeki Sołę i Wisłę. Stawy na Nazieleńcach są płytkimi zbiornikami napełnianymi lub opróżnianymi w zależności od potrzeb, np. przy odławianiu ryb, nawożeniu dna, konserwacji grobli. Stawy stanowią wspaniałe środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Na terenie Nazieleniec występują bardzo rzadkie w całej Europie gatunki bąka i bączka. Ptaki te nie jest łatwo dostrzec, ale w okresie łęgowym w promieniu kilku kilometrów można usłyszeć charakterystyczne buczenie samca bąka.
  czytaj więcej
 • Miejsca pamięci, martyrologia

  Odsłony: 4603

  MARTYROLOGIA I MIEJSCA PAMIĘCI

  W niemal każdym polskim mieście znajdują się miejsca, które w czasie wojny i okupacji były świadkami cierpienia wielu ludzi, walk o wolność i niepodległość. Ziemia Oświęcimska i obszar LGD „Dolina Soły” jest miejscem szczególnym. To tutaj usytuowany był jeden z największych obozów zagłady KL Auschwitz – Birkenau, jego podobozy w Jawiszowicach, Chełmku, Monowicach. Pamięć o ofiarach systemów totalitarnych jest wciąż żywa.

   

  Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

  Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau utworzono na terenie byłego obozu koncentracyjnego KL II Auschwitz - Birkenau w Brzezince. Co roku ponad milion turystów z całego świata przybywa w to miejsce, by oddać hołd ofiarom faszyzmu.

  http://pl.auschwitz.org/m/

   

  Pomnik Ofiar Faszyzmu Chełmek – Paprotniki

  U podnóża pomnika, usytuowanego na obrzeżach miasta, w dzielnicy zwanej „Paprotniki”, gdzie w okresie okupacji istniał hitlerowski obóz pracy "Aussenkommando Chełmek", umieszczone są kamienne płyty z nazwiskami zamordowanych i zaginionych podczas II wojny światowej mieszkańców Chełmka.

  Czytaj więcej: Pomnik Ofiar Faszyzmu- MOKSiR Chełmek
   

  Podobóz Jawischowitz

  Podobóz Jawischowitz powstał w 1942 roku. Pośród wszystkich filii KL Auschwitz - Birkenau chrakteryzował się najwyższym wskaźnikiem śmiertelności. Przebywający w nim więźniowie, głównie Żydzi, pracowali w kopalni węgla kamiennego w Brzeszczach. Budynek łaźni obozowej został wpisany do rejestru zabytków.  Obecnie znajduje się pod opieką Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau www.auschwitz-podobozy.org

   

  Pomnik oddziału AK „Sosienki” w Bielanach

  Pomnik powstał w 2006 roku ku pamięci mieszkańców Bielan, Łęk i Kańczugi (Gmina Kęty), którzy przelewali krew w imię wolności naszej Ojczyzny, walcząc podczas II wojny światowej w oddziale partyzanckim Armii Krajowej „Sosienki”.

   

  Pomnik Grunwaldzki na wzgórzu Skała

  Pomnik Grunwaldzki wzniesiono w 1910 roku, w pięćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem, na wzgórzu zwanym Skałą. Zniszczony podczas II Wojny Światowej, został z inicjatywy mieszkańców odbudowany w 1964 roku.

  Czytaj więcej: Pomnik Grunwaldzki - MOKSiR Chełmek

 • Kościoły, klasztory, kapliczki

  Odsłony: 3826

  KOŚCIOŁY I KLASZTORY

   

  Klasztor Franciszkanów w Harmężach

  W latach 90-tych ubiegłego wieku w Harmężach, najstarszej wsi Księstwa Oświęcimskiego, powstało franciszkańskie Centrum św. Maksymiliana Kolbe, które jest miejscem refleksji
  i modlitwy oraz miejscem duchowego odpoczynku dla osób odwiedzających pobliskie Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.
  W Centrum regularnie organizowane są dni skupienia, rekolekcje oraz sympozja naukowe.


  www.harmeze.franciszkanie.pl

   

  Sanktuarium Chrystusa Cierpiącego w Bielanach

  Według miejscowej legendy XVIII wieczny obraz Chrystusa Cierpiącego, znajdujący się w ołtarzu głównym Sanktuarium w Bielanach, został wyłowiony z Soły. Co roku do Sanktuarium przybywają liczne pielgrzymki, szczególnie osób chorych i cierpiących, które chcą pokłonić się przed Ukoronowanym Cierniem Panem i prosić o dar zdrowia.

  Sanktuarium w Bielanach - zobacz

   

  Zespół sakralny w Bobrku

  Zespół sakralny w Bobrku powstał w latach 1788-1798 dzięki hojności hrabiny Teresy Wielkopolskiej oraz inicjatywie Księcia Prymasa Poniatowskiego. W skład Zespołu wchodzi Kościół, którego wnętrze obfituje w figurki autorstwa Wojciecha Stattlera i projekty Jana Matejki oraz plebania i cmentarz.

  Parafia w Bobrku - zobacz


  Klasztor oo Franciszkanów Reformatów w Kętach

  Wybudowany w latach 1705-1712 w stylu barokowym Klasztor kryje w swoim wnętrzu ciekawe zbiory malarstwa ołtarzowego oraz dwie przepiękne Kaplice. Pierwszą z nich jest wybudowana w 1901 roku kaplica św. Dydaka połączona korytarzem z kaplicą Przemienienia Pańskiego, w której uwagę zwiedzających przykuwają freski przedstawiające Św. Franciszka dostępującego łaski odpustu zupełnego – porcjunkuli.
   

  Kościół parafialny Świętych Małgorzaty i Katarzyny w Kętach

  Najpiękniejszym elementem wyposażenia kęckiej świątyni jest barokowy ołtarz główny pochodzący z połowy XVII wieku. W środkowym polu ołtarza znajduje się XVII-wieczny obraz przestawiający Matkę Boską z Dzieciątkiem w otoczeniu patronek kościoła: św. Małgorzaty i św. Katarzyny.

   

  Kapliczki
  Kapliczki i krzyże przydrożne stanowią ważną część krajobrazu kulturowego Polski. Od wieków sytuowane na rozstajach dróg, w szczerych polach, w przydomowych ogrodach są wyrazem wyznawanej wiary, a także świadkami naszej historii. Ich powstanie związane jest z ważnymi wydarzeniami w życiu narodu, społeczności lokalnej, rodziny. Są wotami wdzięczności za odzyskaną wolność, wygraną bitwę, wysłuchaną prośbę.

   

  Kapliczka Św. Anny Samotrzeć w Brzeszczach
  Zabytkowa kapliczka św. Anny Samotrzeć pochodzi z XIX wieku. Dla mieszkańców Brzeszcz stanowi nie tylko miejsce kultu religijnego, lecz jest także świadkiem historii i tradycji lokalnych. Według przekazu, zanim na na wzgórku pośród starych lip postawiono figurę św. Anny, znajdował się tam pręgierz, na którym Zwierzchność Gminna wymierzała karę chłosty złodziejom.
   

  XIX-wieczna kapliczka w Gorzowie
  Kapliczka gorzowska została zbudowana w 1809 roku. Od ponad dwóch wieków jest miejscem spotkań religijnych oraz kulturalnych mieszkańców. Wpisana do rejestru zabytków, otaczana jest ochroną oraz opieką – w 2011 roku została poddana gruntownej renowacji, sfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.
   

  Kapliczka Bożej Męki w Łękach
  Kapliczka Bożej Męki została zbudowana w połowie XIX wieku podczas zarazy cholery, która opanowała okolice Łęk (Gmina Kęty). W kaplicy modlono się o zdrowie oraz dokonywano pochówku osób, które zmarły w skutek zarazy.
   

  Kapliczka w Witkowicach
  Kapliczka Leśna, wewnątrz której znaduje się figura Matko Boskiej z Dzieciątkiem, powstała
  w 1910 roku wieku z inicjatywy mieszkańców Witkowic, którzy własną pracą przyczynili się do powstania tej niezwykłej, pełnej uroku leśnej kapliczki. Kapliczka to nie tylko miejsce kultu religijnego, lecz także miejsce spacerów, spotkań rekreacyjnych i edukacyjnych. Nad kaplicą znajduje się kamienny ołtarz zwieńczony 6 metrowym krzyżem. Obok umieszczono kamienny głaz z tablicą poświęconą nieznanym żołnierzom poległym w II wojnie światowej.

   

  Kapliczka „Upadek” w Kętach
  Legenda głosi, że pochodząca z XVIII wieku figura Chrystusa upadającego pod krzyżem została wyrzucona na brzeg Soły podczas powodzi. W miejscu, gdzie odnaleziono figurę mieszkańcy postawili kapliczkę, która od ponad 200 lat jest miejscem regularnych spotkań religijnych.

 • Pałace, zamki

  Odsłony: 4200
  Pałac Larischów w w Bulowicach
  W drugiej połowie XIX wieku właścicielem Bulowic był baron Larisch. W 1882 r. wystawił w Bulowicach w prezencie dla swej szkockiej żony Jessy pałac, kopię szkockiego zamku Huntly Castle. Pałac i jego parkowe otoczenie do dziś stanowią ozdobę wsi. Zespół Pałacowo-Parkowy w Bobrku Pałac wzniesiono na miejscu dawnego zamku obronnego z XV wieku, który został spalony podczas najazdu szwedzkiego. Dopiero w I połowie XIX wieku powstała oficyna, budynek pałacowy nawiązujący swym wyglądem do dworków szlacheckich z XVIII i XIX wieku.

  fot. www.kety.pl


  Neogotycki pałac związany z siedzibą rodową Bobrowskich w Grojcu
  Zespół pałacowo-parkowy jest czołowym przykładem wiejskich rezydencji szlacheckich ziemi oświęcimskiej. Powstał w I połowie XIX wieku z inicjatywy rodziny Bobrowskich, zamieszkujących Grojec.  Pałac w Porębie Wielkiej Pałac(obecnie szkoła podstawowa)
  Pałac wzniesiono w roku w 1840 dla hrabiego Ignacego Bobrowskiego. W 1958 roku dokonano przebudowy, która zniekształciła oryginalny wygląd budynku. Obiekt zlokalizowany jest na terenie angielskiego krajobrazowego parku roślinno-wodnego z połowy XVIII wieku.  Park podworski z dworem murowanym z połowy XVIII wieku w Rajsku
  Budynek pałacu zbudowanego w II połowie XVII wieku otacza dawna zabudowa gospodarcza. Całość zlokalizowana jest na terenie zabytkowego parku krajobrazowego z pomnikowym drzewostanem.

  fot. www.powiat.oswiecim.pl
   

  Zespół Pałacowo-Parkowy w Bobrku
  Pałac wzniesiono na miejscu dawnego zamku obronnego z XV wieku, który został spalony podczas najazdu szwedzkiego. Dopiero w I połowie XIX wieku powstała oficyna - budynek pałacowy nawiązujący swym wyglądem do dworków szlacheckich z XVIII i XIX wieku.
   

           

 • Sport, Rekreacja, Wypoczynek

  Odsłony: 3153
  Kryta pływalnia w Kętach
  Ośrodek sportowo-wodny z krytymi basenami, znajdujący się na ulicy os. Nad Sołą w Ketach. Kryta pływalnia posiada przestronne, nowoczesne, odpowiednio wyposażone wnętrze z 44 metrową zjeżdżalnią, dwoma basenami, jacuzzi, hydromasażem. Na terenie obiektu po wodnych szaleństwach jest możliwość skorzystania z solarium, sauny oraz gabinetu kosmetycznego. Na teranie Pływalni znajduje się również kawiarnia z widokiem na tory pływackie. Kryta pływalnia oferuje zajęcia pływania dla dzieci i dorosłych, pływania sportowego oraz zajęcia aqua aerobiku i przeprowadzanie rehabilitacji.
  Kryta pływalnia Kęty

  Skatepark w Kętach
  Obiekt usytuowany w pobliżu boiska „Orlik” przy ulicy Sobieskiego w Kętach, powstał w 2012 roku. Skatepark zbudowany został na placu o wielkości ok. 560 m2. Powstały tutaj: quarter pipe + roll in oraz quarter pipe + bank ramp, funbox, spin, funbox do skoków i poręcz łamana.
  Skatepark w Kętach  Gospodarstwo "Rancho na Widoku" w Kętach
  Ośrodek oferuje jazdy konne pod okiem instruktora zarówno na ujeżdżalniach jak i w otwartym terenie wokół ośrodka, pensjonat dla koni z zapleczem sanitarnym dla jeźdźców, w którym można trzymać konie oraz szkółkę jeździecką. Goście mają do dyspozycji także łowiska wędkarskie, gdzie można złowić suma, karpia, lina, szczupaka bądź leszcza. Dla tych, którzy lubią słońce przygotowana została plaża do opalania.
  Rancho na Widoku  Basen kąpielowy "Pod Platanem" w Brzeszczach
  Korzystający z pływalni mają do dyspozycji: duży basen kąpielowy o wymiarach 25m x 12,5m, mały basen rekreacyjny z funkcją basenu do nauki pływania o wymiarach 6m x 12,5m, jaccuzzi, zamkniętą zjeżdżalnię, urządzenia do masażu i odnowy biologicznej. W budynku basenu znajduje się także sauna, grota solna, siłownia, solarium oraz kawiarnia z małą gastronomią.
  Basen "Pod Platanem"  Kompleks sportowo-rekreacyjny "Piecowisko" w Wilczkowicach
  W
  ramach kompleksu powstało wielofunkcyjne boisko, plac zabaw, chodniki oraz elementy małej architektury a w tym altana, palenisko, ławki i kosze na śmieci.
  "Piecowisko"


  Stawy wędkarskie w Skidziniu i Wilczkowicach
  Położone na pograniczu Skidzinia i Wilczkowic, proponują prawdziwy raj dla miłośników wędkarstwa i wypoczynku na łonie przyrody.
    Powstałe na skutek wydobycia żwiru obszerne stawy zostały zrekultywowane w celu przywrócenia naturalnych warunków przyrodniczych i zagospodarowane przez Towarzystwo Wędkarskie „Sazan” oraz Polski Związek Wędkarski Koło Nr 121 w Brzeszczach. Wieloletni wysiłek obu organizacji doprowadził do przerodzenia całego terenu w piekny i zadbany kompleks stawów wędkarskich.
  Stawy wędkarskie


  Kompleks sportowy w Grojcu
  B
  oisko sportowe z nowopowstałym budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne oraz nowoczesną trybuną wyposażoną w 132 kolorowe siedziska w barwach klubu sportowego z Grojca.
  Kompleks sportowy w Grojcu


  Kompleks boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"
  W ramach kompleksu wykonano boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o powierzchni 1860 m2
  o nawierzchni syntetycznej, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 m x 32,1 m o powierzchni 613,11 m2, oświetlenie obiektu, budynek sanitarno-szatniowy oraz ciągi komunikacyjne i ogrodzenie.
  Moje boisko - Orlik 2012  Centrum sportowe w Chełmku
  W skład centrum sportowego wchodzą następujące obiekty: boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne, lodowisko sezonowe, korty tenisowe, hala tenisowa oraz siłownia.
  Centrum sportowe


  Boisko wielofunkcyjne wraz z placem zabaw w Gorzowie
  Boisko sportowe o sztucznej nawierzchni, które
  służy zarówno do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, tenisa oraz piłkę siatkową. W sąsiedztwie boisk znajduje się również nowoutworzony placu zabaw, na którym wokół nowo zakupionych urządzeń i obiektów rekreacyjnych wykonano strefy ochronne w postaci podłoża wykonanego z kostki gumowej.
  boisko wraz z placem zabaw


  Boisko wielofunkcyjne wraz z placem zabaw w Bobrku
  Boisko wraz  z placem zabaw
  tworzą wspólnie ogólnodostępny obiekt sportowo-rekreacyjny położony w Bobrku przy ulicy Szkolnej.
  boisko wraz z placem zabaw
  Ośrodek Hipoterapeutyczno-Rehabilitacyjno-Jeździecki IKARION w Bobrku
  Ośrodek Hipoterapeutyczno – Rehabilitacyjno – Jeździecki IKARION , to miejsce stworzone z połączenia wieloletniej pasji, odpowiedniego wykształcenia oraz doświadczenia. Ośrodek nastawiony jest na jazdę konną zarówno w formie rekreacyjnej jak i sportowej.
  IKARION

 • Kultura, sztuka, edukacja

  Odsłony: 2856
  Ośrodek Kultury w Brzeszczach
  Ośrodek Kultury swoją ofertę programową realizuje poprzez różnego rodzaju formy:
  - edukacji kulturalnej,
  - popularyzacji kulturalnej rozrywki,
  - kultywowania tradycji regionalnych,
  - formy indywidualnej aktywności,
  - zespołowe uczestnictwo w kulturze, rekreacji i sporcie.
  Ośrodek Kultury W Brzeszczach organizuje różnego rodzaju koncerty, festiwale, przeglądy, spektakle, zabawy, konkursy, akcje.

  Ośrodek Kultury w Brzeszczach


  Kino "Wisła"
  Kino działa w strukturze organizacyjnej Ośrodka Kultury w Brzeszczach, poza bieżącym repertuarem, kino organizuje również cykliczne imprezy kinowe typu "Dni filmu polskiego", "Forum kina europejskiego", "Kino plenerowe" i wiele innych.
  Kino "Wisła"


  Dom Kultury w Kętach
  Dom Kultury w ramach swojej działalności dysponuje salą teatralno-kinową, salą taneczną, salą do ćwiczeń, salami wykładowymi oraz salą studyjną. Na zajęciach prowadzonych w Domu Kultury można zarówno doskonalić umiejętności plastyczne, muzyczne, wokalne, taneczne czy aktorskie. DK tworzy także szereg propozycji, dzięki którym dzieci, młodzież i dorośli mogą rozwijać i kształtować swoje pasje i zainteresowania poprzez uczestnictwo w sekcjach, klubach hobbystycznych, zajęciach ruchowych czy artystycznych.
  Ofertę kulturalną dopełnia działalność kinowa. KINOdk proponuje seanse filmów komercyjnych, ale także, za pośrednictwem Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Poza kadrem" filmów niszowych, artystycznych, zaspokajających potrzeby ambitnego widza. Dla nich także organizowane są interesujące przeglądy - Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik nad Kętami, Festiwalowy Przegląd Filmowy towarzyszący Międzynarodowemu Festiwalowi Twórczości Religijnej, Przegląd Filmów Podróżniczych czy retransmisje oper z Metropolitan Opera w Nowym Jorku.
  Dom Kultury w Kętach


  Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach
  Muzeum w Kętach, którego siedziba znajduje się w kamienicy nr 16 na Rynku zawdzięcza swoje powstanie Aleksandrowi Kłosińskiemu (1892 - 1974) - rzemieślnikowi pedagogowi, słynącemu również z pasji kolekcjonerskiej. Po jego śmierci, rodzina zgodnie z ostatnią wolą zmarłego przekazała miastu okazały zbiór pamiątek, składających się z 750 przedmiotów obejmujących stare dokumenty, księgi cechowe, militaria oraz dzieła sztuki.
  Muzeum w Kętach


  Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku
  MOKSiR stworzył dogodne warunki do prowadzenia działalności artystycznej, sportowej i rekreacyjnej. W ramach ośrodka działa zarówno "Dom Ludowy", biblioteki w Chełmku, Gorzowie i Bobrku, a także korty tenisowe, stadion sportowy oraz Park Miejski z muszlą koncertową. Poprzez MOKSiR prowadzone są stałe zajęcia: kursy tańca, aerobik, szachy, warsztaty plastyczne, szkółka tenisa, orkiestra dęta. Dzięki działalności ośrodka pielęgnowane są ludowe zwyczaje, działają zespoły: śpiewacze „MALWY” z Gorzowa, „BOBROWIANKI” z Bobrka oraz „CHEŁMKOWIANKI” z Chełmka.
  MOKSiR Chełmek


  Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
  Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim jest samodzielną instytucją kultury, która swoją działalność rozpoczęła 1 stycznia 2012 roku. Jej podstawowymi celami jest rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.
  OKSiR Gminy Oświęcim • Rzemiosło, rękodzieło

  Odsłony: 2840
  Izba regionalna "Kącik regionalny u Krystyny"
  Izba utworzona została z inicjatywy pani Krystyny Blamek - Hyrkiel, mieszkanki Jawiszowic.

  Izba regionalna powstała w domu pani Krystyny, która w ramach realizacji projektu zaadaptowała na ten cel strych budynku mieszkalnego. W izbie zobaczyć można zarówno sprzęty jak i przedmioty używane niegdyś do wyposażenia domów oraz do pracy w rolnictwie. Wszystkie przedmioty zostały pieczołowicie odnowione.

  Utworzenie "Kącika Regionalnego u Krystyny" było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013 - działanie "Małe projekty". Izba regionalna jest już udostępniona dla zwiedzających.


  kontakt:
  Krystyna Blamek - Hyrkiel
  tel. 32/211 02 27, 508 594 789
  (Jawiszowice, Gmina Brzeszcze)

  Zgłoszenie chęci zwiedzania:
  Piotr ŒŚwiąder - Kruszyński - 32/211 13 91


  Pasieka "Malwa" i skansen pszczelarstwa
  Pasieka i skansen to wielka pasja mieszkańca Grojca - pana Krzysztofa Zycha. Ponad siedemdziesiąt eksponatów urzeka swoistym stylem, formą, kolorem. Te najstarsze pochodzą z początku XX wieku. Zbiór uli dopełniają unikalne miodarki, podkurzacze, walce, prasy do węzy, odsklepacze, podkarmiaczki i inny drobny sprzęt pszczelarski.

 • Przydatne informacje turystyczne

  Odsłony: 3783
  NOCLEGI

  Hotel Babel
  ul. Ofiar Oświęcimia 52
  32-620 Brzeszcze
  kontakt:
  tel. +48 32 211 11 66, 605 094 467
  email: recepcja@hotel-babel.pl
  http://hotel-babel.pl/  Gospodarstwo agroturystyczne
  Beata i Rafał Kulczyk

  ul. Ślepa 8, 32-625 Skidziń
  kontakt:
  tel. + 48 32 211 13 02
  kom. +48 602 683 481
  lub +48 662 272 944
  e-mail: agrooswiecim@onet.pl
  http://dworekgalicyjski.pl/pokoje/


  Hotel Relaks
  ul. Młodzieży Polskiej 1, 32-650 Kęty
  kontakt:
  tel. +48 33 841 19 47
  tel. kom. +48 600 465 124
  e-mail: biuro@relaxhotel.pl
  http://www.relaxhotel.pl/


  Piwnica Rycerska
  ul. Rynek 8
  32-650 Kęty
  Recepcja Hotelu:
  + 48 33 845 25 05
  rezerwacje@rycerska.pl
  http://rycerska.pl/


  Przystań nad Sołą
  ul. Mostowa 17
  32-651 Bielany
  kontakt:
  tel. + 48 33 848 64 60
  e-mail: hotel@hotelprzystan.pl
  http://www.hotelprzystan.pl/


  Dom Noclegowy
  Oświęcim - Rajsko

  ul. Pszczyńska 20, 32-600 Rajsko
  kontakt:
  tel. + 48 33 843 12 75
  tel. kom. + 48 601 090 612
  http://www.domnoclegowy.pl/


  Guest Rooms
  Brzezinka
  ul. Pastwiskowa 8, 32-600 Oświęcim
  kontakt:
  tel. + 48 886 176 450
  tel. + 48 600 505 983
  guestrooms.dobrynocleg.pl
  http://guestrooms.dobrynocleg.pl/


  Noclegi u Daniela
  Brzezinka
  ul. Brzozowa 41A, 32-600 Oświęcim
  kontakt:
  tel. + 48 500 127 041
  tel. + 48 790 729 129
  http://www.eholiday.pl/noclegi-xe6559.html#iddTabs


  Zajazd Józstach
  ul. Krakowska 15a
  32-660 Chełmek
  kontakt:
  tel. +48 33 846 40 79
  tel. kom. +48 601 912 084
  http://jozstach.aanet.pl/index.php?item=kontakt


  RESTAURACJE


  Restauracja Jubileuszowa
  Brzeszcze ul. Mickiewicza 8
  Tel.: (32) 21-11-504
  http://www.pssbrzeszcze.pl/pizzeria.html


  Restauracja Słowiańska
  Brzeszcze ul. Kościuszki 7
  Tel.: (32) 21-11-221
  http://www.pssbrzeszcze.pl/restauracja_slowianska.html


  Kawiarenka Sweet Garden
  ul. Krakowska 2
  32-650 Kęty
  Tel.: (033) 845-33-06
  e-mail: kawiarenkasweetgarden@op.pl
  http://www.sweet-garden-kety.pl/


  Piwnica Rycerska
  ul. Rynek 8, 32-650 Kęty
  tel. (33) 845 25 95
  http://rycerska.pl/


  Restauracja Malinowy Las
  ul. Oświęcimska 85
  32-651 Nowa Wieś
  tel. (33) 845 36 02
  e-mail: restauracja@malinowylas.pl
  http://www.malinowylas.pl/


  Karczma Młynówka
  32-651 Łęki, ul. Piastowska 94
  tel. + 48 506 284 283
  karczma@karczmamlynowka.eu
  http://karczmamlynowka.eu/karczma.html


  Restauracja Casablanca
  Rajsko, Pszczyńska 23
  32-600 Oświęcim
  tel. 033 843 01 21
  http://www.casablanca.oswiecim.pl/Strona-Glowna-3.html


  Zajazd Józstach
  ul. Krakowska 15a
  32-660 Chełmek
  kontakt:
  tel. +48 33 846 40 79
  tel. kom. +48 601 912 084
  http://jozstach.aanet.pl/index.php?item=kontakt


  Restauracja Ciżemka
  32-660 Chełmek, ul. Krakowska 24
  Tel. (33) 846-14-23
  Tel. +48 793 908 368
  e-mail: restauracja@restauracja-cizemka.pl
  http://restauracja-cizemka.pl/index.php
Strona: 1 2
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies