dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
działa na rzecz rozwoju pięciu gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim i Wieprz.

Celem funkcjonowania Stowarzyszenia jest budowanie kapitału społecznego - podejmowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności z zakresu edukacji, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

LGD „Dolina Soły” realizuje swe cele między innymi poprzez opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju umożliwiającej mieszkańcom obszaru pozyskanie środków finansowych z Unii europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. LGD ogłasza i przeprowadza nabory wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2007-2013, pracownicy biura realizują nieodpłatne działania informacyjne, szkoleniowe, doradcze dla mieszkańców obszaru LGD „Dolina Soły”.

LGD to partnerstwo trójsektorowe, członkami Stowarzyszenia są przedstawiciele:
  • sektora publicznego (gminy, ośrodki kultury, biblioteka)
  • sektora prywatnego (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki)
  • tzw. trzeciego sektora (stowarzyszenia, grupy nieformalne, osoby fizyczne)

Czytaj - Członkowie LGD

Film promujący obszar Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" 
 
 


PROW 2007- 2013
- środki unijne na rozwój terenów wiejskich!

25 czerwca 2009 roku Urząd Marszałkowski w Krakowie ogłosił informację, iż Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” została zakwalifikowana do dofinansowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Wdrażanie środków z PROW 2007-2013 na naszym terenie umożliwiło realizację 113 projektów, które łącznie uzyskały dofinansowanie w wysokości ponad 7 milionów złotych!

Projekty realizowano w ramach następujących działań:

  • „Odnowa i rozwój wsi” – działanie, w którym o środki będą mogły aplikować przede wszystkim gminy oraz stowarzyszenia posiadające status OPP, na realizację inwestycji na wsiach.
  • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - działanie, którego celem jest wsparcie projektów rozwojowych podejmowanych przez mikroprzedsiębiorców działających na obszarach wiejskich oraz dla tych, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą na wsiach
  • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – działanie skierowane do rolników, nastawione na wspieranie projektów, których celem jest dywersyfikacja działalności podmiotu w kierunku branż niezwiązanych z rolnictwem.
  • „Małe projekty” – działanie, w ramach którego o środki będą mogli ubiegać się niemal wszyscy (organizacje, grupy nieformalne, a nawet osoby fizyczne) na realizację projektów, które mają służyć rozwojowi społeczności lokalnej. W zakresie małych projektów realizowano projekty dotyczące w szczególności  lokalnego dziedzictwa, imprez kulturalnych, historycznych, rozwijania turystyki, powstawania, przetwarzania i wprowadzania produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym lub przyrodniczym i inne przedsięwzięcia z zakresu podnoszenia świadomości społeczności lokalnej (edukacja, warsztaty).


Czytaj- dotacje PROW 2007-2013

Zobacz - BAZA DOBRYCH PRAKTYK

 

Lokalny Fundusz Grantowy
- środki na wkład własny do "Małych projektów"!

LGD "Dolina Soły" jako pierwsza grupa wśród polskich LGD utworzyła w 2010 roku specjalny fundusz, z którego wspiera finansowo beneficjentów PROW 2007-2013. Z Lokalnego Funduszu Grantowego przekazywane są
w formie bezzwrotnych dotacji pieniądze na wkład własny do tzw. Małych projektów. Wartym podkreślenia jest, że Fundusz utworzony został z środków własnych LGD - ze składek członków Stowarzyszenia! Nabory wniosków w ramach Lokalnego Funduszu Grantowego przeprowadzane są równolegle z naborami wniosków w ramach Małych projektów. Łącznie z naborów przeprowadzonych w latach 2010 - 2013 z Lokalnego Funduszu Grantowego przekazano 24.840,00 zł środków dla 9 projektów. Tematyka projektów, które otrzymały wsparcie jest bardzo szeroka. Pierwszym projektem, zrealizowanym ze wsparciem Lokalnego Funduszu Grantowego było wydarzenie „Spotkania ze smakiem – plenerowy festyn rybny połączony z warsztatami kulinarnymi”. W ramach kolejnych projektów, obok warsztatów kulinarnych, przeprowadzono warsztaty artystyczne oraz plastyczne, a także kursy zawodowe i hobbystyczne typu: szkolenia dla pilarzy czy sterników motorowodnych. Z Lokalnego Funduszu Grantowego udało się również wesprzeć organizację spotkań integracyjnych do mieszkańców LGD "Dolina Soły", ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych a także budowę małej architektury rekreacyjnej w postaci placu zabaw.

Czytaj Lokalny Fundusz GrantowyFestiwal Wieś Pełna Skarbów 
–  produkt lokalny „Doliny Soły”!

Festiwal „Wieś Pełna Skarbów” to czas prezentacji i promocji lokalnych skarbów- artystów, rękodzielników, hobbystów i pasjonatów sztuki ludowej. Głównym celem organizacji Festiwalu jest kultywowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz historycznego regionu LGD „Dolina Soły”. Jest to możliwe dzięki bliskiej współpracy Stowarzyszenia z lokalnymi twórcami, środowiskami artystów i twórców ludowych.
Dzięki przyjaznej formule Festiwalu - nieodpłatne warsztaty rękodzielnicze prowadzone w małych grupach – każdy uczestnik ma szanse na dokładne poznanie wybranej dziedziny i techniki rękodzieła, a także bliski kontakt z artystą prowadzącym zajęcia. Co roku program Festiwalu urozmaicany jest dodatkowymi atrakcjami- występy regionalnych zespołów folklorystycznych, warsztaty pokazowe, konkursy, jarmark rękodzieła, warsztaty i pokazy kulinarne.

W latach 2010 – 2014 odbyło się 5 edycji Festiwalu, w których łącznie udział wzięło ponad 2.500 tysiąca osób! Festiwal „Wieś Pełna Skarbów” już na stałe wpisał się we wrześniowy program artystyczny obszaru „Doliny Soły” - www.wps.dolinasoly.eu

Zobacz - Festiwal Wieś Pełna Skarbów

 
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies