dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Procedura naboru i oceny wniosków

Procedura naboru i wyboru projektów obejmuje następujące działania:

 1. Opracowanie przez Zarząd LGD informacji o możliwości realizacji przez Beneficjentów projektów w ramach LSR.
 2. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej.
 3. Wyznaczone zostaną terminy naboru projektów w porozumieniu z instytucjami wdrożeniowymi. Przewiduje się dwa nabory w ciągu roku.
 4. Instytucje wdrożeniowe ogłoszą terminy naborów na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków.
 5. W ciągu od 14 do 30 dni pracownicy LGD przyjmować będą wnioski.
 6. Zarząd, wspierany przez pracowników Biura LGD skieruje je do oceny przez Zespół Oceniający. Wielkość i skład Zespołu Oceniającego określać będzie każdorazowo Zarząd.
 7. Zespół Oceniający, kierując się zapisami w LSR i kryteriami wyboru projektów, przyjętymi w LSR, dokona wstępnego wyboru projektów i ich przygotuje propozycje listy niewybranych projektów oraz listę wybranych projektów w kolejności uzyskanych punktów.
 8. Zarząd przedstawia pod decyzję Rady LGD propozycję listy projektów wg rekomendacji Zespołu Oceniającego.
 9. Rada LGD na swym posiedzeniu wybierze projekty do realizacji przez LGD. Jeśli będzie taka potrzeba, Rada może powołać zespoły tematyczne. Pierwszy wybór projektów musi nastąpić do 21 dni po zakończeniu naboru projektów, a ostateczny (po odwołaniach) – do 45 dni po zakończeniu naboru projektów.
  Każdy projekt będzie poddany głosowaniu Rady na zgodność z LSR tj. czy przyczynia się do realizacji przynajmniej jednego przedsięwzięcia, a tym samym odpowiednich celów szczegółowych i celów ogólnych.
  Dla każdego projektu wypełniona będzie karta projektu.
  Rada podejmie uchwałę o ostatecznym kształcie listy wybranych projektów do finansowania.
 10. Zarząd przekaże listę projektów wraz z dokumentacją do instytucji wdrożeniowych wraz z odpowiednią informacją do wnioskodawców.
 
L.p. Organ odpowiedzialny
Termin, czas trwania
  (w dniach)
Czynność
1 Zarząd Min. 60 dni przed rozpoczęciem naboru Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez LGD.
2 Zarząd Min. 60 dni przed rozpoczęciem naboru. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej.
3 Zarząd w porozumieniu z instytucjami wdrożeniowymi Min. 14 dni przed rozpoczęciem naboru. Wyznaczenie terminu naborów.
4 Instytucje wdrożeniowe Min. 14 dni przed rozpoczęciem naboru. Ogłoszenie terminu naborów.
5 Zarząd Od 14 do 30 dni. Nabór wniosków.
6 Zarząd Do 7 dni po zakończeniu naboru wniosków. Ustalenie składu Zespołu Oceniającego i przekazanie mu projektów do oceny.
7 Zespół oceniający Do 7 dni od otrzymania materiałów. Przygotowanie propozycji list wybranych i niewybranych projektów w kolejności uzyskanych punktów.
8 Zarząd Do 15 dni od zakończenia naboru projektów. Przedstawienie Radzie LGD propozycji listy projektów wg rekomendacji Zespołu Oceniającego.
9 Rada LGD Do 18 dni od zakończenia naboru projektów. Wybór projektów do realizacji przez LGD- ustalenie listy wybranych i niewybranych (uchwała)
10 Zarząd Do 21 dni od zakończenia naboru projektów. Zawiadomienie wnioskodawców.
11 Zarząd Do 20 dni od pierwszego wyboru projektów przez Radę Przygotowanie odwołań wraz z opiniami własnymi lub ekspertów
12 Rada Do 20 dni od pierwszego wyborów projektów przez Radę LGD Ewentualne kolejne posiedzenie Rady w celu rozpatrzeń odwołań
13 Zarząd Do 45 dni od zakończenia naboru wniosków Przekazanie listy projektów wraz z dokumentacją do instytucji wdrożeniowych wraz z odpowiednią informacją do wnioskodawców
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies