dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Podejmowanie działalności gospodarczej

Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy:
- w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
- nie została mu dotychczas przyznana pomoc w tym zakresie.

O pomoc może się ubiegać osoba, której miejsce zamieszkania znajduję się na terenie jednej z 5 gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Wieprz oraz gminy wiejskiej Oświęcim.

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

Poziom dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowalnych (pierwsza transza w wysokości 80% kwoty pomocy, druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznes planem).

Operacja zakłada:
- utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. W przypadku, gdy beneficjent nie jest w stanie zatrudnić pracownika zobowiązanie uznaje się za spełnione, jeśli sam podejmie działalność gospodarczą i zgłosi się do ubezpieczeń emerytalnych, rentowych i ubezpieczenia wypadkowego, 

- utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

LOKALNE KRYTERIA WYBORU DO POBRANIA


LINK DO DOKUMENTACJI 

DOKUMENTACJA na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
 

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 4z - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 4z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 4z)

  • Biznesplan (.pdf) - otwórz
  • Biznesplan (.docx) - otwórz
  • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - otwórz
  • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z) - LINK

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z) - LINK


FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS do pobrania


http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies