dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Dotacje PROW 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wdrażając środki finansowe z PROW 2007-2013 LGD "Dolina Soły" przeprowadziła 24 nabory, podczas których złożono 199 wniosków o przyznanie pomocy. Zrealizowanych zostało 113 projektów, które łącznie uzyskały dotacje w wysokości ponad 7 milionów złotych. Szczegółowy opis zrealizowanych projektów przedstawiono w zakładce

Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD "Dolina Soły"
(załącznik do uchwały nr 2/2009 z dnia 08.01.2009)


Obowiązujące wersje zaktualizowanych rozdziałów:

LSR- rozdział 1
(aktualizacja - luty 2014)

LSR - rozdział 4
(aktualizacja - czerwiec 2014)

LSR - rozdział 7
(aktualizacja - styczeń 2012)

LSR - rozdział 8
(aktualizacja - styczeń 2012)

LSR - rozdział 9
(aktualizacja - luty 2014)

LSR - rozdział 10
(aktualizacja - listopad 2014)

LSR - rozdział 13
(aktualizacja - wrzesień 2012)

LSR - rozdział 16
(aktualizacja - czerwiec 2014)

 

Cele określone w Lokalnej Strategii Rozwoju:

Cel ogólny I. Waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych.
Cele szczegółowe:
  1. Rozwój turystyki, szczególnie wokół zbiorników wodnych.
  2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Cel ogólny II. Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia (powstanie nowych miejsc pracy)
Cele szczegółowe:
  1. Poprawa oferty rekreacyjno-sportowej i kulturalnej.
  2. Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie ilości miejsc pracy na wsi poza turystyką.
  3. Aktywne społeczeństwo m.in. poprzez zwiększenie stopnia pozyskiwania środków z zewnątrz.

ANKIETA Ankieta monitorująca stan osiągnięcia wskaźników  -

WSKAŹNIKI Wdrożenie LSR- określenie wskaźników mierzących poziom osiągnięcia założonych celów 


  BAZA DOBRYCH PRAKTYK  (kliknij)  


UWAGA!!
Wszystkim Beneficjentom przypominamy o obowiązku przekazania do biura LGD wypełnionej ankiety monitorującej, dokumentującej przebieg realizacji operacji oraz wysokość osiągniętych wskaźników.
ankieta monitorująca -
POBIERZ

 
Beneficjentów oraz wnioskodawców zachęcamy do zapoznania się z krótkim poradnikiem, ułatwiającym realizację projektów oraz uzyskanie refundacji poniesionych kosztów:
 


Nabory zakończone - listy rankingowe:

ROK 2014

Nabór V OW/2014
(24 marca - 16 kwietnia)
lista wniosków zgodnych z LSR, z minimum punktowym, mieszczących się w limicie srodków - skierowanych do dofinansowania

Nabór VII TR/2014 (24 marca - 16 kwietnia)
lista wniosków zgodnych z LSR, jednak nie zgodnych z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu o naborze, nie skierowanych do dofinansowania

Ponowna ocena wniosków z naboru VMP/2013
lista rankingowa działanie "Małe projekty" nabór VMP/2013 (ocena 8.03.2014 r.)

ROK 2013
Nabór IV OW/2013 (12 lipca - 26 lipca)
lista wniosków zgodnych z LSR, z minimum punktowym, mieszczących się w limicie środków - skierowanych do dofinansowania

Nabór VI TR/2013 (2 kwietnia - 30 kwietnia)
lista wniosków zgodnych z LSR, z minimum punktowym, mieszczących się w limicie środków- skierowanych do dofinansowania
lista wniosków zgodnych z LSR, z minimum punktowym, nie mieszczących się w limicie środków- nie skierowanych do dofinansowania
lista wniosków zgodnych z LSR, które nie uzyskały minimum punktowego- nie skierowanych do dofinansowania

Nabór VI R/2013 (2 kwietnia - 30 kwietnia)
lista wniosków zgodnych z LSR, z minimum punktowym, mieszczących się w limicie środków- skierowanych do dofinansowania

Nabór V MP/2013 (2 kwietnia - 30 kwietnia)
lista wniosków zgodnych z LSR, z minimum punktowym, mieszczących się w limicie środków- skierowanych do dofinansowania
lista wniosków zgodnych z LSR, z minimum punktowym, nie mieszczących się w limicie środków- nie skierowanych do dofinansowania
lista wniosków zgodnych z LSR, które nie uzyskały minimum punktowego- nie skierowanych do dofinansowania

ROK 2012

Nabór VTR/2012 (15 października - 31 października)
lista wniosków zgodnych z LSR, skierowanych do dofinansowania, mieszczących się w limicie

Nabór VR/2012 (15 października - 31 października)
lista wniosków zgodnych z LSR, skierowanych do dofinansowania, mieszczących się w limicie


Nabór IIIOW/2012 (1 czerwca - 15 czerwca 2012)
lista wniosków zgodnych z LSR, skierowanych do dofinansowania, mieszczących się w limicie

Nabór IVMP/2012 (2 kwietnia - 27 kwietnia 2012)
lista wniosków zgodnych z LSR, skierowanych do dofinansowania, mieszczących się w limicie
lista wniosków zgodnych z LSR, które nie uzyskały minimum punktowego
lista wniosków niezgodnych z LSR

Nabór IVTR/2012 (2 kwietnia - 27 kwietnia 2012)
lista wniosków zgodnych z LSR, skierowanych do dofinansowania
lista wniosków zgodnych z LSR, które nie uzyskały minimum punktowego

Nabór IVR/2012 (2 kwietnia - 27 kwietnia 2012)
lista wniosków zgodnych z LSR, skierowanych do dofinansowania

ROK 2011

Nabór IIOW/2011
(1 czerwca - 15 czerwca 2011)
lista wniosków zgodnych z LSR, skierowanych do dofinansowania, mieszczących się w limicie

Nabór  IIIMP/2011 (12 kwietnia - 10 maja 2011)
lista wniosków zgodnych z LSR,  skierowanych do dofinansowania, mieszczących się w limicie

Nabór IIITr/2011 (12 kwietnia - 10 maja 2011)
lista wniosków zgodnych z LSR, skierowanych do dofinansowania, mieszczących się w limicie
lista wniosków zgodnych z LSR, nie mieszczących się w limicie
lista wniosków zgodnych z LSR, nie spełniających minimum punktowego, nie skierowanych do dofinansowania


Nabór IIIR/2011 (12 kwietnia - 10 maja 2011)
lista wniosków zgodnych z LSR, skierowanych do dofinansowania, mieszczących się w limicie

ROK 2010

Nabór III/2010 (27 października - 17 listopada 2010r.)
Działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
lista wniosków zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania

Działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
lista wniosków zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania

Działanie "Małe projekty"
lista wniosków zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania
lista wniosków zgodnych z LSR nie wybranych do dofinansowania


Nabór II/2010
(28 czerwca - 16 lipca 2010 r.)
Działanie "Odnowa i rozwój wsi"
Lista wniosków zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania
Lista wniosków zgodnych z LSR nie wybranych do dofinansowania


Nabór I/2010 (9 kwietnia - 30 kwietnia 2010r.)
Działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
Lista wniosków zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania

Działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
Lista wniosków zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania

Działanie "Małe projekty"
Lista wniosków zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania
Lista wniosków zgodnych z LSR nie wybranych do dofinansowania
Lista wniosków niezgodnych z LSR
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies