dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

8 czerwiec 2016 roku - Walne Zebranie Członków LGD Dolina Soły

8 czerwiec 2016 roku - Walne Zebranie Członków LGD Dolina Soły
8 czerwiec 2016 roku -  Walne Zebranie Członków LGD Dolina Soły

Serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się
8 czerwca 2016 roku (środa) o godz. 16:45 (II termin- godz.17:00) w Centrum Biblioteczno – Informatycznym w Wieprzu (Wieprz 219).

Podczas Walnego Zebrania zostanie przedstawione do zatwierdzenia przez Członków Stowarzyszenia sprawozdanie merytoryczne z działalności LGD w roku 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi. Ponadto zostaną podjęte uchwały w zakresie zmiany LSR zgodnie z wytycznymi komisji oceniającej a także w zakresie dostosowania budżetu strategii do 10% obniżki wnioskowanej kwoty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmiany, które wynikają z wytycznych komisji dotyczą przede wszystkim:

1. Rozdziałów w LSR mówiących o wiedzy i doświadczeniu osób zaangażowanych w opracowanie i realizację LSR oraz standardy wiedzy i kompetencji określone dla LGD.

2.Jakości procesu oceny i wyboru operacji

•   uzupełnienie procedury o możliwość złożenia odwołania przez wnioskodawcę
•   uzupełnienie kart oceny m.in. o uzasadnienie podjętej decyzji, wskazanie jakie wskaźniki produktu będzie realizować oceniana operacja, obowiązku uzasadniania decyzji, pola dotyczącego: imienia i nazwiska oraz podpisu osoby oceniającej,

3.  Poprawności metodologicznej kryteriów i zasady ustalania/zmiany kryteriów
•   uzupełnienie o kryteria dla operacji realizowanych przez jednostki sektora publicznego
•  doprecyzowanie poszczególnych kryteriów wyboru operacji.
 
4.  Poprawność metodologiczna określenia wskaźników realizacji LSR
•   zweryfikowanie wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania pod względem planowanych przedsięwzięć oraz celów.

5. Budżet, wskaźniki, plan działania.

Szczegółowy Program Zebrania.

Przypominam, że zgodnie § 15 pkt.1d Statutu Stowarzyszenia Członek zwyczajny LGD
jest obowiązany brać udział w Walnych Zebraniach Członków. Ponadto zgodnie z §17 pkt. 3d dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność podczas Walnego Zebrania stanowi podstawę wykluczenia Członka ze Stowarzyszenia.
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies