dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Konkurs im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion-Leadera

Konkurs im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion-Leadera
Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze ogłasza konkurs im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion-Leadera.

Celem konkursu jest zgromadzenie dobrych praktyk pokazujących rozwiązania w województwie mazowieckim, warmińsko-mazurskim i małopolskim włączające społeczność w tym grupy defaworyzowane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Zależy nam szczególnie na włączeniu do procesu wdrażania LSR tych osób, grup, które są zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na utrudniony dostęp do rynku pracy, pochodzenie, miejsce zamieszkania, rasę, przynależność religijną, wiek, płeć, niepełnosprawność.
W konkursie nawiązujemy do postaci Stefana Czarnowskiego (1879 – 1937), wybitnego polskiego socjologa, pochodzącego z Kroczewa w powiecie płońskim, mającego duże zasługi na rzecz rozwoju systemu zabezpieczeń społecznych i strategii państwa opiekuńczego w demokracjach zachodnich. 
 
Konkurs skierowany jest do lokalnych grup działania i ich beneficjentów z województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i małopolskiego.
 
Zainteresowane LGD lub ich beneficjenci dokonują zgłoszeń do biura LGD-PM na karcie zgłoszenia od 14 czerwca do 16 lipca 2021 r. Skan wypełnionej i podpisanej karty należy wysłać drogą mailową na adres biuro@lgdpm.pl. Komisja dokona oceny i wyłoni laureatów do 10 sierpnia 2021 r.
 
Przyznane zostaną po 3 nagrody główne w każdej z 4 kategorii, łączna pula nagród 50 000 zł.
 
Ponadto wyróżnienia specjalne rzeczowe Wójta Gminy Załuski i Starosty Powiatu Płońskiego o wartości po 1000 zł.
 
Wybrane projekty zawierające rozwiązania włączające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do życia publicznego, angażujące je do różnych inicjatyw oddolnych, będą zamieszczone również we wspólnej publikacji w wersji elektronicznej w 2 wersjach językowych (polskiej i angielskiej) oraz rozpowszechniane w wybranych województwach, kraju i UE.
 
Partnerzy projektu: Powiat Płoński, Gmina Załuski, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
 
Załączniki:
  1. Regulamin konkursu
  2. Karta zgłoszenia
  3. Ogłoszenie o konkursie
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies