dolinasoly.pl

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Rekrutacja do pracy w biurze Lokalnej Grupy Działania

Rekrutacja do pracy w biurze Lokalnej Grupy Działania
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z siedzibą w Rajsku, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. administracji, współpracy i animacji lokalnej
 
Forma zatrudnienia:
- umowa o pracę w wymiarze - pełny etat

 
 Wymagania konieczne:
  1. Obywatelstwo polskie
  2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty
  4. Wykształcenie wyższe  I lub II stopnia
  5. Osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne
  6. Znajomość przepisów prawa unijnego i polskiego w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 szczególnym nastawieniem na podejście LEADER


Mile widziane:
  1. Doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi
  2. Prawo jazdy kat. B
  3. Znajomość co najmniej jednego języka obcego (język angielski i język niemiecki pożądane) w stopniu komunikatywnym, poparta odpowiednimi certyfikatami
  4. Udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów z wykorzystaniem środków unijnych lub krajowych.


Zakres obowiązków:
1.  Obsługa Rady, Walnego Zebrania Członków, Zarządu,
2.  Prowadzenie rejestru uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu Stowarzyszenia,
3.  Realizacja zadań związanych z naborami wniosków o dofinansowanie,
4.  Przyjmowanie i obsługę wnioskodawców, beneficjentów, interesantów,
5.  Obsługa administracyjna stowarzyszenia i współpraca z biurem rachunkowym,
6.  Organizacja spotkań, zebrań, wyjazdów służbowych i konferencji,
7.  Prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej nt. prowadzonych naborów wniosków o dofinansowanie, doradztwa, szkoleń  oraz innych działań Stowarzyszenia,
8. Opracowanie materiałów, redagowanie informacji, notatek prasowych oraz zarządzanie treścią na stronie internetowej Stowarzyszenia,
9. Animowanie społeczności lokalnej, w szczególności osób z grup defaworyzowanych, mieszkańców obszaru LGD „Dolina Soły”,
10. Organizowanie spotkań z mieszkańcami obszaru, zachęcających do udziału w działaniach na rzecz obszaru i aplikowania o środki finansowe na wsparcie tych działań w ramach realizacji LSR,
11. Wsparcie merytoryczne organizacji społecznych działających na rzecz rozwoju obszaru LGD „Dolina Soły”,
12. Opracowywanie projektów zmian w statucie, LSR oraz regulaminach,
13. Rzetelnie i efektywne wykonywanie przydzielonych obowiązków oraz prac powierzonych,
14. Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach,
15. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność.
16.  Realizowanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura oraz Zarząd.
 

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji na powyższe stanowisko proszone są
o dostarczenie listu motywacyjnego oraz CV osobiście lub pocztą w terminie 12.03.2020 do godziny 15.00 do siedziby Stowarzyszenia – Rajsko ul. Edukacyjna 9.
 
Dokumenty aplikacyjne powinny zostać dostarczone w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem: Specjalista ds. administracji, współpracy i animacji lokalnej. Informujemy, iż na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.

Ogłoszenie do pobrania
 
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies