dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Rekrutacja do pracy w biurze Lokalnej Grupy Działania na stanowisko Specjalista ds. obsługi projektów, szkoleń i doradztwa

15 maja 2020
Rekrutacja do pracy w biurze Lokalnej Grupy Działania na stanowisko Specjalista ds. obsługi projektów, szkoleń i doradztwa

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z siedzibą w Rajsku, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. obsługi projektów, szkoleń i doradztwa 

Forma zatrudnienia:
- umowa o pracę w wymiarze - pełny etat
 

Wymagania konieczne:

 

  1. Obywatelstwo polskie

  2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 

  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty

  4. Wykształcenie wyższe I lub II stopnia 

  5. Osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne

  6. Znajomość przepisów prawa unijnego i polskiego w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 szczególnym nastawieniem na podejście LEADERMile widziane:

 

  1. Znajomość co najmniej jednego języka obcego (język angielski i język niemiecki pożądane) w stopniu komunikatywnym, poparta odpowiednimi certyfikatami

  2. Udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów z wykorzystaniem środków unijnych lub krajowych. 

  3. Prawo jazdy kat. B

 

Zakres obowiązków:

 

1. organizacja przebiegu oraz realizacja szkoleń i doradztwa,

2. przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją doradczą/szkoleniową,

3. realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań objętych LSR,

4. pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu dokumentacji ,

5. pomoc wnioskodawcom w rozliczaniu projektów,

6. przygotowywanie raportów dotyczących realizacji projektów,

7. wykonywanie zadań związanych z realizacją planu komunikacji,

8. monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE,

9. opracowywanie projektów zmian w statucie, LSR oraz regulaminach,

10. rzetelne i efektywne wykonywanie przydzielonych obowiązków oraz prac powierzonych,

11. informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach,

12. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć mających na celu animację lokalną, wsparcie grup defaworyzowanych i aktywizację mieszkańców obszaru LSR,

13. obsługa Rady, Walnego Zebrania Członków, Zarządu,

14. realizowanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura oraz Zarząd.

 


Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji na powyższe stanowisko proszone są 
o dostarczenie listu motywacyjnego oraz CV (z dopisaną klauzulą: „"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". ”) osobiście lub pocztą w terminie do 22.05.2020 do godziny 15.00 do siedziby Stowarzyszenia – Rajsko ul. Edukacyjna 9.

Dokumenty aplikacyjne powinny zostać dostarczone w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem: 
Specjalista ds. obsługi projektów, szkoleń i doradztwa. Informujemy, iż na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.

Ogłoszenie do pobrania 
 

http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies