dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

 
 • Konsultacje w zakresie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - dodatkowe środki

  21 maja 2019 Odsłony: 1565

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian do zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w terminie od 21.05.2019 do 28.05.2019 r. Składanie uwag i propozycji zmian w LSR odbywać się może drogą mailową oraz osobiście w biurze LGD na dołączonym formularzu - Karta uwag. 

  Proponowane zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym i polegają na:

  • zaktualizowaniu zapisów strategii związanych z możliwością pozyskania dodatkowych środków zgodnie § 2 ust. 1 pkt. 2-4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latta 2014-2020
  • zmiany nazewnictwa w tabeli nr 2 załącznika nr 2 - Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu oraz zmiany terminu realizacji ewaluacji za okres 2016 - 2018 

   Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z proponowanymi zmianami. 
 • Zapraszamy na Jarmark Produktu Lokalnego

  Odsłony: 1500
  Szanowni Państwo!
  Serdecznie zapraszamy na Jarmark Produktu Lokalnego, który odbędzie się 1 czerwca 2019r. w Wieprzu na boisku sportowym LKS "Orzeł". Jarmark jest częścią operacji własnej pn." Dobre bo nasze, - tworzenie i promocja szlaku lokalnych produktów Doliny Soły", która miała na celu powstanie Szlaku Produktów Lokalnych i wydanie publikacji na ten temat. Podczas Jarmarku będzie można otrzymać publikacje na temat szlaku, spróbować lokalnych potraw oraz zapoznać się z produktami lokalnymi tworzącymi szlak. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy !
 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019 - projekt grantowy

  15 maja 2015 Odsłony: 2137

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”, działająca na terenie gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim  i Wieprz informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu na realizację zadań w ramach projektu grantowego: Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego


   
 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019

  15 maja 2019 Odsłony: 2484

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" ogłasza nabór wniosków z zakresu ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dla przedsięwzięcia: Rozwój przedsiębiorstw w ramach wskaźnika produktu: liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę należącą do grup defaworyzowanych.


   
 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019

  15 maja 2019 Odsłony: 2175

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" ogłasza nabór wniosków z zakresu ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dla przedsięwzięcia: Rozwój przedsiębiorstw w ramach wskaźnika produktu: liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.


   
 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019

  15 maja 2019 Odsłony: 2046

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" ogłasza nabór wniosków z zakresu PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dla przedsięwzięcia: Tworzenie nowych przedsiębiorstw w ramach wskaźnika produktu: liczba nowych przedsiębiorstw utworzonych przez osoby z grupy defaworyzowanej

 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019

  15 maja 2019 Odsłony: 2333

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" ogłasza nabór wniosków z zakresu PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dla przedsięwzięcia: Tworzenie nowych przedsiębiorstw w ramach wskaźnika produktu: liczba utworzonych nowych przedsiębiorstw

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie badania ewaluacyjnego

  Odsłony: 1440
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”                      
  zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie badania ewaluacyjnego z efektywności  realizacji LSR oraz sporządzenie raportu z badania.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - do pobrania
 • Możliwość skonsultowania biznesplanu z Księgową dla Wnioskodawców, którzy planują złożenie wniosku w nadchodzących naborach

  Odsłony: 1461
  W celu zapewnienia najwyższej jakości doradztwa prowadzonego przez biuro LGD "Dolina Soły" w dniu 28 maja 2019 r. w godzinach 13.00 - 15.30  uruchamiamy konsultacje z Księgową Stowarzyszenia - Panią Magdaleną Wojtczak.
  Ilość miejsc jest ogranczona, dlatego prosimy o wcześniejsze umówienie konsultacji pod nr tel. 33 843 60 28.
 • Odstąpienie od realizacji grantu "Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego obszaru LGD "Dolina Soły".

  7 maja 2019 Odsłony: 1345
  Informujemy, iż w wyniku oceny przez Samorząd Województwa Małopolskiego wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego obszaru LGD "Dolina Soły" w którego skład wchodziły zadania wybrane w naborze 5/2018, wniosek pozostał bez rozpatrzenia - przez co Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” odstępuję od realizacji projektu grantowego. 
   
  Informujemy również, że w najbliższym czasie ogłosimy ponownie nabór o powierzenie grantu na realizację zadań w ramach projektu grantowego: Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego. 
   
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies