dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook
Aktualności

 
 • Kontrola ZUS w biurze LGD

  Odsłony: 1391
  W dniach 1-6 lutego 2012 roku inspektor kontroli Wydziału Kontroli Płatników Składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie przeprowadził w biurze LGD "Dolina Soły" kontrolę w zakresie:
  - prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
  - ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu;
  - prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
  - wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych do ubezpieczeń społecznych.

  W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wykazano uchybień oraz nie zgłoszono zaleceń pokontrolnych.
  Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z raportem z kontroli.
 • Wyniki rekrutacji do pracy w biurze LGD

  Odsłony: 1271
  Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia rozmów z kandydatkami do pracy na stanowisku asystent kierownika biura LGD (praca na zastępstwo) komisja rekrutacyjna w składzie Agnieszka Molenda (Prezes Zarządu Stowarzyszenia), Urszula Baczyńska -Śleziak (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia) oraz Magdalena Jasek-Woś (kierownik biura LGD) zdecydowała o zatrudnieniu na w/w stanowisku
  pani Marty Wrzosek, zamieszkałej w Chełmku.

  Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne (w trakcie naboru do biura LGD wpłynęło 45 ofert) dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.
 • Wyniki I etapu rekrutacji na stanowisko asystent kierownika biura LGD

  Odsłony: 1335
  Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia ocen aplikacji złożonych przez kandydatów na stanowisko asystent kierownika biura LGD (wpłynęło 45 aplikacji), do następnego etapu (rozmowy kwalifikacyjne) zaproszone zostały następujące osoby:
  1. Anna Piwowarczyk (Chełmek)
  2. Marta Wrzosek (Chełmek)
  3. Aleksandra Romanek (Grojec)
  4. Wioleta Toczek (Brzeszcze)
  5. Danuta Adamus (Osiek)
  6. Anna Piwczyk (Chrzanów)

  Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami odbędą się 2 lutego 2012 roku (czwartek).
 • Kontrola funkcjonowania biura LGD

  Odsłony: 1752
  Informujemy, że w dniu 12 stycznia 2012 roku w biurze LGD "Dolina Soły" została przeprowadzona przez pracowników Wydziału Finansów i Kontroli PROW Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego kontrola działalności Stowarzyszenia w okresie styczeń - kwiecień 2011.
  W efekcie przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono żadnych uchybień ani nieprawidłowości w zakresie działalności biura i realizacji przez LGD działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".
  Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z raportem z czynności kontrolnych oraz listą do raportu.

  raport z czynności kontrolnych - 12.01.2012

  lista kontrolna - 12.01.2012
 • Nowy news test

  Odsłony: 1262
 • Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy

  Odsłony: 1515
  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”,ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku:

  ASYSTENT KIEROWNIKA BIURA LGD - PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY
  wymiar czasu pracy: pełny etat; umowa na zastępstwo w okresie: luty 2012 – listopad 2012


  Wymagania konieczne:

  - wykształcenie min. średnie,
  - doświadczenie w pracy o podobnym charakterze (kadry, płace, księgowość, organizacja pracy biura) lub wykształcenie w tym zakresie (np.: kierunki związane z rachunkowością),
  - bardzo dobra znajomość aplikacji i urządzeń biurowych,
  - prawo jazdy kat. B,
  - własny samochód.

  Dodatkowe kwalifikacje (mile widziane):
  - doświadczenie lub odbyte szkolenia w zakresie rozliczania projektów unijnych,
  - znajomość problematyki związanej z rozwojem obszarów wiejskich.

  Zakres obowiązków:
  - prowadzenie bieżącej pracy biura,
  - przyjmowanie i obsługa klientów biura,
  - przyjmowanie i rejestracja wniosków aplikacyjnych beneficjentów,
  - obsługa administracyjna i techniczna posiedzeń organów Stowarzyszenia,
  - współpraca z pracownikami biura w zakresie przy przygotowywaniu wniosków o płatność,
  - współpraca z biurem rachunkowym obsługującym Stowarzyszenie w zakresie współprowadzenia dokumentacji finansowej biura LGD

  Informujemy, iż podczas rekrutacji w pierwszej kolejności preferowane będą osoby zamieszkujące na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”.

  Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji proszone są o dostarczenie listu motywacyjnego oraz CV (z dopisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883 ze zm.”) osobiście lub pocztą do siedziby Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”  (ul. Edukacyjna 9, Rajsko, 32-600 Oświęcim) w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie do dnia 27 stycznia 2012 roku (decyduje data dostarczenia aplikacji do biura LGD; podania, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane).

  Dokumenty aplikacyjne powinny zostać dostarczone w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem: „Rekrutacja – asystent kierownika”.

  ogłoszenie do pobrania
 • Walne Zebranie Członków LGD - 19 stycznia 2012 roku

  Odsłony: 1367
  W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przygotowaniem dokumentacji umożliwiającej ogłoszenie naborów wniosków w planowanym terminach (kwiecień 2012r.), serdecznie zapraszamy wszystkich Członków na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 19 stycznia 2012 roku (czwartek) o godz. 16:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Brzeszczach (ul. Kościelna 4, Brzeszcze).

  Jednocześnie przypominamy, że zgodnie § 15 pkt.1d Statutu Stowarzyszenia Członek zwyczajny LGD jest obowiązany brać udział w Walnych Zebraniach Członków. Ponadto zgodnie z §17 pkt. 3d dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność podczas Walnego Zebrania stanowi podstawę wykluczenia Członka ze Stowarzyszenia.

  Program Walnego Zebrania Członków LGD 19.01.2012r.


  Propozycja zmian w Statucie Stowarzyszenia
 • W dniu 30.12.2011 (piątek) biuro LGD "Dolina Soły" otwarte do godz. 14.00

  Odsłony: 1123
   Informujemy, że w dniu 30.12.2011 (piątek) biuro Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły" otwarte będzie do godziny 14.00.
 • Boże Narodzenie 2011

  Odsłony: 1491
   
 • Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

  Odsłony: 1526
  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” serdecznie zaprasza wszystkich Członków na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 20 grudnia 2011 roku (wtorek) o godz. 16:00 w świetlicy budynku sali gimnastycznej przy Gminnym Gimnazjum nr 1 w Rajsku (ul. Edukacyjna 11, Rajsko).
  Program do pobrania
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies